VESITORNIT ARKKITEHTUURIMUSEON KOKOELMISSA

Sivusto liittyy Euroopan rakennusperintöpäiviin, joita vietetään 10. – 12.9.2010. Vuoden teemana on ”Rakennettu maisema”. Sivusto on vuorollaan jo kolmas Euroopan rakennusperintöpäiviin liittyvä katsaus Arkkitehtuurimuseon kokoelmiin.


Yleistä vesitornit-sivustosta

Euroopan rakennusperintöpäivien tämän vuoden teema, ”Rakennettu maisema”, mahdollistaa väljyydessään monenlaisia lähestymistapoja. Kaikki rakentaminen muokkaa maisemaa. Vesitorni on kuitenkin monella paikkakunnalla erityinen maamerkki ja maisemaa kokoava elementti. Lisäksi monet vesitornit ovat arkkitehtonisesti ja usein myös rakennusteknisesti kiinnostavia. Sivuston tarkoituksena on esitellä Arkkitehtuurimuseon vesitorneihin liittyvää aineistoa.

Aineiston läpikäymisen yhteydessä selvisi, että runsaasta neljästäsadasta Suomessa valmistuneesta vesitornista kuva- tai piirustusmateriaalia on museon kokoelmissa vain murto-osasta. Tämä johtuu osittain siitä, että erityisesti museon valokuvakokoelma koostuu pääasiassa Arkkitehti-lehden museolle toimittamista kuvista. Arkkitehti-lehdessä vesitorneja on vuosien saatossa esitelty alle kymmenen, joten on ymmärrettävää, että materiaalia ei museollekaan ole kertynyt valtavia määriä. Toinen materiaalin määrää selittävä seikka on se, että vesitornien suunnittelu on usein ollut rakennusmestareiden ja –insinöörien käsissä, ja museon kokoelmiin on liitetty lähes pelkästään arkkitehtien suunnittelemia töitä. Suhteellisesta pienuudestaan huolimatta Arkkitehtuurimuseon originaalipiirustuksia, valokuvia ja kilpailumateriaaleja sisältävä vesitorniaineisto on kiinnostava ja tarkastelun arvoinen kokonaisuus.

Haukilahden vesitorni, Erkko Virkkunen, 1968Lisätietoja sivustosta: amanuenssi Anna Autio
etunimi.sukunimi@mfa.fi, p. 09 8567 5123