VALIOKUNNAT 

Arkkitehtuurimuseo jatkaa valiokuntatyöskentelyä museon toiminnan kehittämiseksi. Museo on asettanut kolme uutta valiokuntaa, jotka aloittavat työskentelynsä jo vuoden 2018 aikana. Valiokuntien jäsenet tulevat erilaisista ammatillisista taustoista ja työskentelevät tehtävässä yksityishenkilöinä. 
 
Työskentelyn tarkoituksena on oppia ja kehittyä yhteistyön kautta, kollegiaalisen tuen ja mentoroinnin hengessä. Valiokunta on epämuodollinen foorumi, jossa keskustellaan mm. alan hankkeista, yhteistyöstä, valtakunnallisista kysymyksistä ja kansainvälistymisestä. Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa myös rohkeiden avausten esiin nostamisen. Työtä ohjaavat ohjaavat kevyet kokeilut ja tekemällä oppiminen. 
 
Valiokuntien rakenne ja toiminta
Valiokuntien puheenjohtajina toimivat museon palvelualueiden päälliköt. Jokaiseen valiokuntaan kutsutaan 5–7 jäsentä, joista yksi on Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön hallituksen jäsen. Tavoitteena on, että puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle kaksi kertaa vuodessa. Valiokunta voi kutsua kokouksiinsa myös muita asiantuntijajäseniä. Valiokuntatyöstä ei makseta palkkioita.
 
 
VALIOKUNNAT 2019

Näyttelypalveluiden valiokunta
Reetta Heiskanen
Harri Hautajärvi
Tuomas Siitonen
Hanna Harris
Suvi Saloniemi
Esa Laaksonen
 
Kulttuuriperinnön ja tietopalveluiden valiokunta
Juhana Lahti
Kristo Vesikansa
Ulla Salmela
Marika Sarvilahti
Sari Saresto
Petri Neuvonen
Petteri Kummala
 
Yleisö- ja sidosryhmäpalveluiden valiokunta
Arja-Liisa Kaasinen
Anja Matilainen
Minna Joenniemi
Inari Virkkala
Jyrki Laurikainen
Santtu von Bruun