VALIOKUNNAT 2013

Hallitus asettaa vuodeksi kerrallaan tarpeelliseksi katsomansa määrän valiokuntia, joiden tehtävänä on hallituksen alaisuudessa toimia toimialojensa valvovina ja neuvoa antavina eliminä.

Valiokuntaan valitaan hallituksen tarpeelliseksi katsoma määrä jäseniä, joista vähintään yksi on hallituksen jäsen. Itseoikeutettuina jäseninä valiokuntaan kuuluvat museon johtaja ja sen museon yksikön päällikkö, jonka toimialaa valiokunta edustaa.

Kokoelmavaliokunta
Yli-intendentti Elina Anttila
Digitoinnin suunnittelija Reko Etelävuori
Intendentti Hannu Häkkinen
Informaatikko Minna Meronen
Arkkitehti Sari Nieminen
Yksikönpäällikkö Riitta Pakarinen
Kehityspäällikkö Irma Pasanen

Ohjelmistovaliokunta
Professori Pekka Heikkinen
Toiminnanjohtaja Vesa Juola
FM Marjatta Levanto
Arkkitehti Meri Louekari
Päätoimittaja Jorma Mukala
Arkkitehti Riina Palva

Tutkimusvaliokunta
Tutkimuspäällikkö Timo Cantell
Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen
Ylitarkastaja Tommi Lindh
Professori Ville Lukkarinen
Tutkimuspäällikkö Petri Neuvonen

Yleisö- ja museovaliokunta
FM Laura Aalto
Kulttuurineuvos Tuula Arkio
Johtaja Jarmo Eskelinen
Johtava dekaani Helena Hyvönen
Tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen
Viestintäpäällikkö Laura Sarvilinna