Arkkitehtuurietsivät
 
Työpajassa tutkitaan uusrenessanssia edustavaa museorakennusta moniaistisesti ja harjaannutaan tarkastelemaan ja vertailemaan erilaisia rakennuksia. Toiminta lähtee lasten kokemismaailmasta, leikillisyydestä ja iloisten oivallusten tuottamisesta. Millä kaikilla eri tavoilla rakennusta voikaan havainnoida? Työpajassa pohditaan myös mittasuhteita. Rakennukset on suunniteltu niiden käyttäjiä varten. Mutta millainen ihminen arkkitehdeilla onkaan ollut mittatikkuna? Tervetuloa etsimään arkkitehtuuria!
 
kesto: 1 h
suositeltu kohderyhmä: päiväkotiryhmät
hinta: 45 €
 


 
Detaljietsivät
 
Työpajassa kiinnitetään huomio rakennusten yksityiskohtiin eli detaljeihin. Samalla opitaan tunnistamaan erilaisia tyylipiirteitä. Mitä rakennus kertoo meille ja miten? Mistä voi päätellä, onko rakennus uusi vai vanha? Arkkitehtuurin kokemisessa hyödynnetään laajasti eri aisteja. Etsivätyön jälkeen havainnointi jatkuu piirtämällä.
 
kesto: 1,5 h
Suositeltu kohderyhmä: alakoululuokat
hinta: 45 €
OPS Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L7
Kuvataiteen oppiaineen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet: S1, S2, S3
 

 

 
Suunnitellaan kaupunki!
 
Työpajassa pohditaan yhdessä rakennustyyppejä, liikennettä, mittakaavaa ja vihersuunnittelua. Mistä osista kaupunki koostuu? Ketä varten kaupunki on suunniteltu? Miten kaupunkitilaa käytetään? Miten kaupunkisuunnittelu on muuttunut historian saatossa? Rakennetaan Durat -palikoita ja muita materiaaleja hyödyntäen yhteinen kaupunki, joka voi levittäytyä työpajahuoneen laajuuteen. Lopuksi kaupunki dokumentoidaan omilla puhelimilla tai piirtämällä luonnostellen.
 
kesto: 1,5 h
Suositeltu kohderyhmä: yläkoululuokat
hinta: 45 €
OPS Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L7
Kuvataiteen oppiaineen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet: S1, S2, S3
 

 

 
Ilmiömäistä
 
Työpaja on mahdollisuus hyödyntää museon kokoelmia ja henkilökunnan osaamista sen ilmiön tutkimisessa, joka luokalla on huomion kohteena. Tarpeista ja sisällöistä sovitaan etukäteen yhdessä opettajan ja museolehtorin kesken.
 
hinta: 45 €
 

 
Päivitetty 20.1.2017