TUTKIMUS

Arkkitehtuurimuseon tutkimustoiminta liittyy sekä näyttelyihin että erillisiin projekteihin. Se painottuu museon omiin kokoelmiin ja siten vuoden 1900 jälkeiseen arkkitehtuuriin. Valtakunnallisen erikoismuseon tehtävien mukaisesti museo toimii yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten, kokoelmien ja yksityisten tutkijoiden kanssa ja pyrkii seuraamaan ja edistämään maassamme tehtävää arkkitehtuuritutkimusta. Oppilaitoksille ja muille kiinnostuneille tarjotaan tutkimusaiheita, joissa on mahdollista hyödyntää museon laajoja kokoelmia.

Tutkimusten tuloksia julkaistaan museon näyttelyissä, julkaisuissa ja luennoilla. Museo järjestää myös näyttelyihin ja tutkimushankkeisiin liittyviä kaupunkikävelyitä ja -kiertoajeluita.