TIETOPAKETIT

Arkkitehtuurimuseon tietopaketteja


Pilvilinnoja – pöydälle jääneitä suunnitelmia
Suomen arkkitehtuurimuseon piirustuskokoelma sisältää suuren määrän toteutumattomia suunnitelmia, kilpailuehdotuksia ja koulutöitä. Nämä pöydälle jääneet suunnitelmat ovat monesti arkkitehtuurin historian kannalta jopa mielenkiintoisempia kuin toteutetut suunnitelmat. Sivustolle >>

Eläköön rakennus! – Arkkitehtuurimuseo
Magnus Scherfbeckin suunnittelema Arkkitehtuurimuseo on toimiva esimerkki historiallisesti arvokkaan rakennuksen uusiokäytöstä. Sivustolle >>
 
Julistekokoelma
Museon julisteet luetteloitiin syksyllä 2012. Niistä ei ole koskaan tehty minkäänlaista tutkimusta tai näyttelyä. Nyt kun niistä kerätty tieto on helposti saatavilla, tämä puute toivottavasti korjaantuu. Tässä tietopaketissa olevat 83 julistetta ovat arkiston henkilökunnan valitsemia. Sivustolle >>
 
Jälleenrakennuskausi
Tietoa jälleenrakennuskauden alkupuolen pientalosuunnittelusta, sen arkkitehtuurin pääpiirteisistä ja tärkeimmistä siihen vaikuttaneisista organisaatioista. Sivustolle >>

Koulurakentamisen historiaa
Tietoa koulurakentamisen historiasta Suomessa: kuinka yhteiskunnalliset tapahtumat ja pedagogiset uudistukset yhdistyvät kullekin aikakaudelle ominaisiin tyylillisiin ihanteisiin. Sivustoa kuvittavat piirustukset ja valokuvat ovat Arkkitehtuurimuseon kokoelmista. Sivustolle >>

Kunnan- ja kaupungintalot
Arkkitehtuurimuseon piirustuskokoelmasta, kuvakokoelmasta ja kilpailuarkistosta kerättyä aineistoa kunnan- ja kaupungintaloista. Sivusto liittyy vuoden 2009 Euroopan rakennusperintöpäiviin. Sivustolle >>

Puutarha- ja maisema-arkkitehtuuri
Tietoa suomalaisen maisema-arkkitehtuurin vaiheista, ammatillistumisesta ja ominaispiirteistä. Luettelo puutarhasuunnitelmista Arkkitehtuurimuseon kokoelmissa. Sivustolle >>
 
Rakennussuojelu
Mitä rakennussuojelu on ja miten se vaikuttaa arkeemme? Ketkä suojelusta päättävät, miten ja millä perusteilla? Arkkitehtuurimuseon tietopaketti johdattaa suomalaisen rakennussuojelun toimintaperiaatteisiin, esittelee suojeluun osallistujat ja opastaa kuinka ympäristön vaalimiseen voi itse vaikuttaa. Sivustolle >>>

Seurantalot
Sivusto esittelee Arkkitehtuurimuseon kokoelmien kunnan- ja seurantaloihin liittyvää aineistoa. Tiedot on kerätty piirustuskokoelmasta, kuvakokoelmasta ja kilpailuarkistosta sekä kirjaston lehtikokoelmasta. Sivusto liittyy vuoden 2008 Euroopan rakennusperintöpäiviin. Sivustolle >>

Tapiolan puutarhakaupunki
Tietoa Tapiolan puutarhakaupungin suunnittelusta, suunnittelijoista ja alueista. Sivusto pohjaa Arkkitehtuurimuseon näyttelyyn Varhainen Tapiola – kaupunki puistossa. Sivustolle >>

Töölön art deco -porrashuoneet
Funktionalismin läpimurto 1930-luvun taitteessa löi leimansa Töölön rakennuskantaan. Sivulle on koottu tietoa "töölöläisfunkiksesta" sekä erityisesti Töölön art deco -porrashuoneista. Sivustolle >>

Vesitornit
Vesitorni on monella paikkakunnalla erityinen maamerkki ja maisemaa kokoava elementti. Sivusto esittelee Arkkitehtuurimuseon vesitorneihin liittyvää aineistoa. Se liittyy vuoden 2010 Euroopan rakennusperintöpäiviin, joiden teemana oli "rakennettu maisema". Sivustolle>>