Tutustu rakennussuojelun aihepiiriin!


Mitä rakennussuojelu on ja miten se vaikuttaa arkeemme? Ketkä suojelusta päättävät, miten ja millä perusteilla? Arkkitehtuurimuseon tietopaketti johdattaa suomalaisen rakennussuojelun toimintaperiaatteisiin, esittelee suojeluun osallistujat ja opastaa kuinka ympäristön vaalimiseen voi itse vaikuttaa. Se julkaistaan osana vuoden 2010 JOY Jokaisen Oma Ympäristö – Kulttuuriympäristökampanjaa.

Linkki: Rakennusperintö suojelun kohteena.pdf