RAKENNUKSEN SIJAINTI

Arkkitehtuurimuseon päärakennus sijaitsee Kaartinkaupungissa, eteläisessä Helsingissä. Vielä 1880-luvulla Esplanadi muodosti Helsingin keskustan kaupunkirakenteessa selkeän vedenjakajan, jonka pohjoispuolella kohosi näyttävien julkisten rakennusten ja kivitalojen keskusta ja eteläpuolelle levittäytyi pääosin 1- ja 2-kerroksisten puutalojen kaupunginosa. Kaartin kasarmin rakennukset Kasarmitorin reunalla loivat ainoan merkittävän poikkeuksen muuten asuintalovaltaiseen kaupunginosaan.

Eteläesplanadin katukuvaa 1800-luvun lopulla
Eteläesplanadin katukuvaa 1800-luvun lopulla


F. Tengströmin kivipiirros Kaartin kasarmista ja Kasarmitorista 1837-38

1800-luvun lopulla jako kaupunkirakenteessa alkoi kuitenkin murtua keskustan levittäytyessä kohti etelää. Samalla Kaartinkaupungista muodostui yksi Helsingin nopeimmin kasvavista kaupunginosista. Lyhyen ajan sisällä sinne rakennettiin useita näyttäviä julkisia rakennuksia, ja Kaartinkaupungin luonne asuinkaupunginosana muuttui merkittävästi. Arkkitehtuurimuseon uusrenessanssipalatsi on osa tätä kehitysvaihetta. Valmistuessaan se liittyi osaksi Kaartinkaupunkiin syntynyttä koulurakennusten ketjua, jonka muodosti Svenska Normallyseum, Ruotsinkielinen yhteiskoulu (Designmuseo) ja Suomalainen Normaalilyseo.


Helsingin keskustan painopisteen siirtyminen kohti etelää jatkui pitkälle 1900-luvun alkuvuosille. Kehitys huipentui suunnitelmaan sijoittaa Valtiopäivätalo Tähtitornimäelle. Eliel Saarinen voitti 1908 rakennuksen suunnittelusta järjestetyn kilpailun, mutta hanketta ei koskaan toteutettu ja itsenäistymisen jälkeen, 1920-luvun alussa Eduskuntatalo päätettiin sijoittaa sen nykyiselle paikalle. Samalla kaupungin kehittämisen painopiste siirtyi pohjoisemmaksi.
Eliel Saarisen kilpailuehdotus Eduskuntatalon kilpailussa vuonna 1908. Eduskuntatalon toteutus olisi edellyttänyt C.L. Engelin Observatorio-rakennuksen purkamista.


Vaikka kaupungin keskustan laajentuminen ei jatkunutkaan Kaartinkaupungissa, oli kaupunginosa ehtinyt kasvaa kiinteäksi osaksi Helsingin keskustaa. Tämä on ollut myös yksi keskeinen syy, minkä vuoksi nykyinen Arkkitehtuurimuseon rakennus on otettu eri aikakausina heti uusiokäyttöön, kun edellinen käyttäjä on muuttanut muihin tiloihin.

Eduskuntatalo-hankkeen rauettua eteläinen Helsinki on saanut olla melko rauhassa suurempien rakennushankkeiden osalta. Töölönlahden alueen hiljalleen täyttyessä rakennuksista, Kaartinkaupungin ruususenuni saattaa kuitenkin olla päättymässä. Eteläsataman kehittämiseksi 2011 järjestetty Kirjava Satama -hanke osoittaa, että Helsingin keskusta etsii jälleen laajenemissuuntiaan etelästä. Lisäksi Etelä-Helsinkiin hiljalleen kasvanut Design district sekä entisen Kaartin maneesin tuleva uusiokäyttö luovat vetovoimaa alueelle. Arkkitehtuurimuseon uusrenessanssipalatsi näyttäsi siis jälleen olevan Helsingin kehityksen keskipisteessä.