RAKENNUKSEN NYKYKÄYTTÖ

Arkkitehtuurimuseon toiminnat sijoittuvat Kasarmikatu 24:ssa kolmeen kerrokseen, kellariin ja ylimmän kerroksen parvelle. Tilat ovat itse asiassa hämmästyttävän lähellä alkuperäistä käyttötarkoitustaan. Rakennuksessa on tieteellinen kirjasto (1. krs ja kellari), arkisto (3. ja 4. krs) ja näyttelytilat (2. krs). Näyttelyiden lisäksi museolla järjestetään kokouksia ja luentosarjoja sekä tehdään tieteellistä tutkimusta. Sekä kirjasto että kokoelmat ovat avoinna yleisölle ja vapaasti tutkijoiden käytettävissä.

Arkkitehtuurimuseon näyttelytila
Puusta arkkitehtuuriksi -näyttely museon isossa salissa 10.6.–4.9.2005

Arkkitehtuurimuseon kirjasto
Arkkitehtuurimuseon kirjasto


Museokäytössä rakennuksen haastavimmaksi tilaksi on osoittautunut alkuperäiseen asuunsa entisöity porrashuone. Koska tila on suojeltu, on sen käytölle asetettu rajoituksia muun muassa seinille kiinnitettävistä lampuista ja näyttelyrakenteista. Portaikon korkeus ja runsas koristelu ovat asettaneet myös omat haasteensa. Se sopii kuitenkin hyvin pienimuotoisille tapahtumille ja näyttelyille. Portaat ovat osoittaneet toimivuutensa muotinäytösten, työpajojen sekä avajaisten yhteydessä pidettyjen pienten musiikkiesitysten paikkana.

porrashuone
Arkkitehtuurimuseon uusrenessanssiportaikkoArkkitehtiopiskelijoiden järjestämä muotinäytös museon portaikossa

Koska rakennusta ei koskaan saatu valmiiksi, jäivät portaikon molemmin puolin sijoittuvat tilat suhteellisen pieniksi. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa niihin on sijoitettu työhuoneita ja ensimmäisessä kerroksessa työhuoneita, kirjakauppa, lipunmyynti ja kirjaston ylätaso.

Kolmannessa kerroksessa sijaitsi alunperin tieteellisten seurojen kokoustilat. Poikkeuksellisen korkea (yli 8 metriä) sali oli tarkoitus myöhemmin yhdistää samassa kerroksessa oleviin valiokuntahuoneisiin ja muodostaa näin suuri juhlasali. Tähän tilaan liittyi yleisölehteri, jossa nykyisin sijaitsee osa piirustuskokoelmaa. Varsinaiseen saliin on sijoitettu pysyvä näyttely ja historiallinen kuvakokoelma.


14.	Tieteellisten seurojen kokous suuressa kokoustilassa
Tieteellisten seurojen kokous suuressa kokoustilassa. Kuva 1910-luvulta.

Piirustuskokoelma
Museon ”parvella” säilytetään originaalipiirustuksia.

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -näyttely
Kolmannen kerroksen pysyvä näyttely.

Samoin kuin porrashuoneessa on kolmannen kerroksen salin korkeus aiheuttanut ongelmia muun muassa valaistuksen suhteen. Tilaan on vaikea sijoittaa kohdevalaisimia, koska ne tulisivat liian kauaksi kohteestaan. Maalauksin koristeltuihin seiniin ei ole myöskään lupa kiinnittää raskaita rakenteita.

Viime vuosina tilan puutetta on helpotettu ottamalla Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon välinen piha aktiiviseen käyttöön. Pihalla järjestetään tapahtumia, jotka joko liittyvät näyttelyihin tai toimivat itsenäisesti. Vuonna 2012 pihalle pystytettiin väliaikainen puupaviljonki WDC-vuoden kunniaksi. Paviljongissa vieraili kesän aikana noin 80 000 kävijää. Runsas osanotto todisti lopullisesti, että museon sijaintipaikka Kaartinkaupungin sydämessä on ehdoton valttikortti myös tulevaisuudessa.

WDC-Paviljonki
WDC-paviljonki 2012