Puistokatu 4: tarjouskilpailu


Puistokatu 4
Katujulkisivu vuonna 2013. / Kuva: Livady Oy
 
TARJOUSKILPAILU JATKUU 1.3.2017 SAAKKA.

Arkkitehtuurimuseo etsii Kaivopuistossa sijaitsevalle kiinteistölleen uutta omistajaa. Arkkitehtonisesti arvokas huvila on historiallinen suojelukohde, jonka rikas arkkitehtuuri kantaa jälkiä eri vuosikymmenten vaiheista. Uuden omistajan toivotaankin vaalivan sen perintöä, ja ostotarjouksen lisäksi tarjouskilpailussa painotetaan suunnitelmaa kiinteistön kehittämiseksi.
 
Puistokatu 4:ssä sijaitsevan huvilan historia ulottuu 1800-luvun lopulle. Sen suunnitteli kartanpiirtäjä Carl Henrik Nummelin 1881. Vuosisadan saatossa huvila on muodostunut käyttö- ja henkilöhistorialtaan merkittäväksi: monivaiheisen historiansa aikana se on kuulunut muun muassa varatuomari Lauri Kivekkäälle ja näyttelijätär Ida Aalbergille sekä toiminut koulutilana Svenska Samskolanin sekä Ranskalaisen koulun käytössä.
 
Kivekkään ja Aalbergin sali
Huvilan historiaa: Kivekkään ja Aalbergin sali 1900-luvun
alkupuolella. / Kuva: Arkkitehtuurimuseo
 
Huvila siirtyi Suomen rakennustaiteen museosäätiön vuokrakäyttöön vuonna 1957, jolloin toisen maailmansodan aiheuttamat vauriot leimasivat yhä huvilan julkisivua ja kiinteistön purkaminenkin oli tapetilla. Säätiö kuitenkin pelasti historiallisen huvilan ja osti sen vuonna 1959 muuttaakseen sinne tilapäisesti etsiessään samalla paremmin museon käyttöön soveltuvia tiloja, jotka löytyivät Kasarmikadulta. Osa toiminnasta jäi kuitenkin vielä Puistokadulle.
 
Vuoden 2010 jälkeen huvilassa on tehty rakennushistoriaselvitys ja korjaussuunnitelma, jonka pohjalta on suoritettu korjaustöitä. Lisäksi huvilassa ovat nähtävillä sen vaiheikkaan historian kerrostumat. Runsas vuosisata kunnostus- ja uudistustöineen on jättänyt historiallisia jälkiä huvilarakennukseen tehden siitä arkkitehtonisesti kiinnostavan kohteen, jossa yhdistyy eri vuosikymmenten tyylejä.
 
Vähenevistä määrärahoista johtuen museolla ei ole taloudellisia resursseja nostaa huvilaa sen arvon ansaitsemaan käyttöön. Vastuullisena ja kestävänä ratkaisuna museon hallitus etsii nyt huvilalle omistajaa, joka kykenee valjastamaan kiinteistön koko potentiaalin ja säilyttämään sen korvaamattoman arvokkaan kulttuuriperinnön.
 
Puistokatu 4 puiston puolelta
Julkisivu puiston puolelta: huvila kulttuuriympäristöineen
tarjoaa monia mahdollisuuksia. / Kuva: Livady Oy
 
Sopivan omistajan löytämiseksi museo avaa tarjouskilpailun. Uudella omistajalla tulisi olla sekä resursseja että yhteiskunnallista kiinnostusta aktivoida kiinteistön käyttöä ja kunnostaa huvilan ilme sen perintöä kunnioittaen. Täten voittajaa ei arvioida ainoastaan ostotarjouksen vaan myös kiinnostavan kehityssuunnitelman perusteella.
 
Osallistujia pyydetään esittämään tarjouksensa ohessa selvitys siitä, miten he suunnittelevat kehittävänsä kiinteistön käyttöä ja nostavansa huvilan sen ansaitsemaan eloisaan asemaan Helsingin kaupunkielämässä ja kulttuurikentällä. Arkkitehtonisesti rikkaan ja merkittävän huvilan tarjoamat mahdollisuudet ovat vähintäänkin yhtä monitahoiset kuin sen arkkitehtuuri ja historiakin, minkä toivotaan heijastuvan tarjouksissa.
 
Tarkemmat tiedot tarjouskilpailusta ja siihen osallistumisesta voit ladata täältä.
 
Taustatiedoksi: Lataa 10-sivuinen tiivistelmä rakennushistoriaselvityksestä.
 
Taustatiedoksi: Lataa 268-sivuinen rakennushistoriaselvitys.