SUOMEN ARKKITEHTUURIA
Kaksivuotiskatsauksen organisaatio
 
Järjestäjät
Arkkitehtuurimuseo
Alvar Aalto -säätiö
Suomen Arkkitehtiliito SAFA
 
Projektiryhmä
Projektiryhmä muodostuu järjestäjien toimivasta johdosta. Puheenjohtajana on Arkkitehtuurimuseon edustaja.
 
Jury
Järjestäjät nimeävät kutakin katsausta varten kohteet valitsevan juryn, jonka jäsenet eivät voi olla samoja henkilöitä kuin projektiryhmän jäsenet. Juryn puheenjohtaja on Arkkitehtuurimuseon nimeämä jäsen.
 
Näyttely
Näyttelyn suunnittelijan nimeää projektiryhmä ja sen toteuttaa Arkkitehtuurimuseo.
 
Julkaisu
Projektiryhmä, joka on myös kirjan toimituskunta, nimeää kirjan toimittajan ja graafisen suunnittelijan.

 
 
Katsaus 2020
Projektiryhmä
 
Reetta Heiskanen, Arkkitehtuurimuseo
Paula Huotelin, SAFA
Tommi Lindh, Alvar Aalto -säätiö
 
 
Katsaus 2018
Projektiryhmä
 
Reetta Heiskanen, MFA
Paula Huotelin, SAFA
Juulia Kauste, MFA (4.4.2018 saakka)
Tommi Lindh, Alvar Aalto -säätiö
 
Jury
Gonçalo Byrne (Portugali, MFA:n nimeämä)
Maire Mattinen (Alvar Aalto -säätiön nimeämä)
Anni Vartola (SAFA:n nimeämä) 
Joni Kling (juryn sihteeri)

Katsaus 2016
Projektiryhmä
Juulia Kauste, pj (MFA)
Paula Huotelin (SAFA)
Esa Laaksonen/Tommi Lindh (AAA)
Maija Kasvio (sihteeri)
 
Jury
Ole Bouman (Alankomaat, MFA:n nimeämä)
Sirkkaliisa Jetsonen (Alvar Aalto -akatemian nimeämä)
Hilla Rudanko (SAFA:n nimeämä)
Helena Soimakallio (Neuvoa-antava jäsen, RIL)
Lena Kingelin (juryn sihteeri)
 
 
Projektiryhmä, katsaus 2014
Juulia Kauste, pj (MFA)
Paula Huotelin (SAFA)
Esa Laaksonen (AAA)
Sihteeri: Maija Kasvio
Jury 7/2011–6/2013
Jenny B. Osuldsen (Norja; MFA:n nimeämä, pj)
Marko Kivistö (SAFAn nimeämä)
Sari Schulman (AAA:n nimeämä)
Helena Soimakallio, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nimeämä neuvoa-antava asiantuntija
Sihteeri: Maija Kasvio
 
Projektiryhmä 2010–2011
Juulia Kauste, pj (MFA)
Paula Huotelin (SAFA)
Esa Laaksonen (AAA)
Sihteeri: Maija Kasvio
Jury 2010–2011
Juhani Pallasmaa, pj (MFA:n nimeämä)
Jari Frondelius (SAFAn nimeämä)
Carl-Viggo Hølmebakk (Norja; AAA:n nimeämä)
Helena Soimakallio, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nimeämä neuvoa-antava asiantuntija
Sihteeri: Maija Kasvio
 
Projektiryhmä 0809
Severi Blomstedt, pj 2009 (MFA)
Hannu Hellman, projektipäällikkö (MFA)
Paula Huotelin (SAFA)
Esa Laaksonen (AAA)
Roy Mänttäri, pj 2010, näyttelyn suunnittelija (MFA)
Sihteeri: Maija Kasvio
Jury 0809
Varsinaiset jäsenet
Selina Anttinen, pj (MFA:n nimeämä)
Heikki Aitoaho (SAFAn nimeämä)
Johan Celsing (Ruotsi; AAA:n nimeämä)
Neuvoa-antava asiantuntija
Tapio Aho (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n nimeämä)
Sihteeri: Maija Kasvio
Näyttely 0809
Suunnittelu: Roy Mänttäri
Toteutus: Hannu Hellman
Kirja 0809
Toimituskunta: projektiryhmä
Toimittaja: Maija Kasvio
Graafinen suunnittelija: Roy Mänttäri
 
Projektiryhmä 0607
Severi Blomstedt, pj (MFA)
Paula Huotelin (SAFA)
Esa Laaksonen (AAA)
Sihteeri: Maija Kasvio
Jury 0607
Aki Davidsson, pj (MFA:n nimeämä)
Helka-Liisa Hentilä (SAFAn nimeämä)
Markku Komonen (AAA:n nimeämä)
Sihteeri: Maija Kasvio
Näyttely 0607
Suunnittelu: Roy Mänttäri
Toteutus: Hannu Hellman
Kirja 0607
Toimituskunta: projektiryhmä
Toimittaja: Maija Kasvio
Graafinen suunnittelija: Roy Mänttäri
 
Projektiryhmä 0405
Severi Blomstedt, pj (MFA)
Esa Laaksonen (AAA)
Tuomo Sirkiä (SAFA)
Jury 0405
Juha Ilonen, pj (MFA)
Timo Hintsanen
Juha Jääskeläinen
Näyttely 0405
Suunnittelu: Roy Mänttäri
Toteutus: Hannu Hellman
Kirja 0405
Toimituskunta: projektiryhmä
Toimittaja: Maija Kasvio
Graafinen suunnittelija: Roy Mänttäri
 
Näyttelytoimikunta 0203
Severi Blomstedt, pj (MFA)
Hannu Hellman (MFA)
Aila Kolehmainen (kirjan toimittaja)
Esa Laaksonen (AAA)
Roy Mänttäri (MFA)
Tuomo Sirkiä (SAFA)
Jury 0203
Esa Laaksonen, pj (AAA)
Severi Blomstedt (MFA)
Roy Mänttäri (MFA)
Tarja Nurmi (SAFA)
Näyttely 0203
Suunnittelu: Roy Mänttäri
Toteutus: Hannu Hellman
Kirja 0203
Toimittajat: Aila Kolehmainen, Severi Blomstedt, Esa Laaksonen
Graafinen suunnittelija: Roy Mänttäri
 
 
KAKSIVUOTISKATSAUKSIIN VALITUT KOHTEET
 
Katsaukseen 2010–2011 voit tutustua osoitteessa katsaus.finnisharchitecture.fi. Aikaisempien näyttelyiden kuvamateriaali on Arkkitehtuurimuseon arkistossa.