PILVILINNOJA – PÖYDÄLLE JÄÄNEITÄ SUUNNITELMIA

 
Tekstit: Elina Standertskjöld ja Petteri Kummala
Piirustukset: Arkkitehtuurimuseon kokoelmat
 
Suomen arkkitehtuurimuseon piirustuskokoelma sisältää suuren määrän toteutumattomia suunnitelmia, kilpailuehdotuksia ja koulutöitä. Nämä pöydälle jääneet suunnitelmat ovat monesti arkkitehtuurin historian kannalta jopa mielenkiintoisempia kuin toteutetut suunnitelmat. Niihin eivät ole vielä vaikuttaneet rakennuttajan muutosehdotukset eivätkä säästötoimet. Arkkitehdin tekemissä luonnoksissa ja kilpailuehdotuksissa kiteytyy usein suunnitelman keskeisin ajatus. Yksi ainoa piirustus saattaa sisältää tärkeän viestin syntyaikansa ihanteista tai siemenen arkkitehtuurin tulevasta kehityssuunnasta.

Valikoima pohjautuu museolla 2012 esillä olleen samannimisen näytelyn materiaaliin.
 
Tietopaketti on toteutettu osana Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa. Euroopan kulttuuriympäristöpäivät on jokasyksyinen tapahtuma, joka aktivoi ihmisiä toimimaan oman kulttuuriympäristönsä ja -perintönsä omaleimaisuuden puolesta ympäri koko Euroopan. Suomessa tapahtumat keskittyvät syyskuun toiseen viikonloppuun 12.–14.9.2014.
 

Väinö Vähäkallio: Kinopalatsi-suunnitelma, Pohjoisesplanadi, Helsinki 1930
 

Toteutumattomia suunnitelmia


Tornit
Kaupungintalot
Kaupunkisuunnitelmat
Yksityistalot
Kulttuurirakennukset
Liikerakennukset