PIIRUSTUSKOKOELMA
 
***
Sairaustapauksen vuoksi piirustusarkiston palveluissa on huhtikuun ajan rajoituksia. Originaaliarkiston vierailuista ja piirustusten tilauksista tulee sopia etukäteen amanuenssi Joona Rantasalon kanssa. Kasarmikadun toimipisteessä sijaitsevan materiaalin tutkiminen on mahdollista ti-to 10-16, mutta talon ulkopuolelta olevaa materiaalia toimitetaan vain poikkeustapauksissa.:
 
Joona.rantasalo@mfa.fi
Tel. 045 77310487

***

Arkkitehtuurimuseon piirustuskokoelma käsittää noin puoli miljoonaa piirustusta. Kyseessä ei ole viranomaisarkisto, vaan kokoelma käsittää arkkitehdeilta saatua, työskentelyprosessien aikana syntynyttä materiaalia – luonnoksia, pää- ja työpiirustuksia, detaljeja.

Piirustuskokoelmassa on yli 700 suunnittelijanimikettä. Arkkitehtien kokoelmat on luetteloitu eri tarkkuuksilla, mutta kunkin arkkitehdin kohdalla on mainittu ne kohteet, joista arkistossa on piirustuksia. Tärkeimmät kokoelmat on luetteloitu piirustuskohtaisesti.

Piirustuskokoelma karttuu pääasiassa lahjoitusten avulla. Tunnetuimpien arkkitehtien kokoelmat on pyritty saamaan museolle kokonaisuuksina. Kaikkein vanhimpia piirustuksia on vain hajanaisesti (mm. Engel, Höijer). Jugendkaudelta ja 1900-luvun alkupuolelta museon kokoelmissa on useita suuria kokonaisuuksia kuten Sigurd Frosteruksen, Armas Lindgrenin, S.A. Lindqvistin, Eliel Saarisen ja Lars Sonckin piirustuskokoelmat, myöhemmältä ajalta mm. Aulis Blomstedtin, P.E. Blomstedtin, Erik Bryggmannin, Hilding Ekelundin, Jarl Eklundin, Aarne Ervin, Yrjö Lindegrenin, Viljo Revellin ja Martti Välikankaan huomattavat kokoelmat.

Raili ja Reima Pietilän koko tuotannon käsittävä piirustusarkisto on lahjoitettu museolle ja luetteloitu Opetusministeriön tuella. Se on tutkijoiden käytössä kuten myös Aarno Ruusuvuoren piirustusarkisto.

Alvar Aallon piirustukset eivät kuulu museon kokoelmiin. Aallon piirustukset omistaa Alvar Aalto Säätiö, www.alvaraalto.fi, jossa ne ovat sopimuksesta tutkijoiden nähtävissä.

Arkkitehtien mahdollista kirjeenvaihtoa ja muuta kirjallista materiaalia säilytetään museon kirjastossa.

Piirustuskokoelmassa on jonkin verran myös arkkitehtuurikilpailujen piirustusmateriaalia.

Arkkitehtuurimuseon piirustukset ovat tutkijoiden käytössä ennaltavarattuna ajankohtana, josta voi sopia puhelimitse. Piirustuksista voi tarvittaessa tilata kopioita.

Yhteyshenkilö: amanuenssi Antti Aaltonen.
puh.  045 7731 0480
etunimi.sukunimi@mfa.fi.