NÄYTTELYT TULOSSA

Interplay of Cultures
Iso ja pieni näyttelysali 26.9.2018–24.2.2019

Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen ja Arkkitehtuurimuseon yhteistyönä toteutettava Interplay of Cultures -näyttelykokonaisuus luotaa globaalin kestävyyden ja humanitaarisen kehityksen koulutusta Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella viimeisen 25:n vuoden ajalta. Se esittelee siitä kasvaneita monialaisia koulutuskokonaisuuksia, sekä näiden pedagogisia ulottuvuuksia.
 
Näyttely tuo museoon tunnelmia eri kohdemaiden kulttuureista, ja esittelee opiskelijoiden suunnitelmia ja toteutuneita projekteja. Keskiöön nousee arkkitehdin kasvutarina tiedostavaksi, vastuunsa tuntevaksi ammattilaiseksi.Näyttelyn katalogi pohtii paitsi pedagogisia tavoitteita, myös arkkitehtuurin ja arkkitehdin roolia, vastuuta ja moraalisia arvoja muuttuvassa ja globalisoituvassa yhteiskunnassa.
 
Näyttelykokonaisuuteen liittyvä luento/seminaarisarja tarjoaa mahdollisuuden osallistua kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun arkkitehtuurin roolista suhteessa humanitaarisiin kriiseihin ja kehitysyhteistyöhön, sekä kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Arkkitehtitoimisto Paatela 100-vuotta
Pieni näyttelysali
5.12.2018–24.2.2019

Arkkitehtitoimisto Paatela & Co:n päätoimialana on terveydenhoitosektorin hankkeiden ja niiden eri osa-alueiden arkkitehtisuunnittelu. Arkkitehdit Jussi ja Toivo Paatela perustivat Arkkitehtitoimisto Paatelan vuonna 1918. 1950-luvulta 1980-luvun puoliväliin saakka arkkitehdit Veli ja Kaija Paatela sekä Jaakko ja Eva Paatela jatkoivat suvun arkkitehtitoimintaa. Tästä eteenpäin on Arkkitehtitoimisto Paatela & Co toiminut arkkitehti Mikael Paatelan johdolla. Arkkitehtuurimuseon näyttely juhlistaa Arkkitehtitoimisto Paatelan juhlavuotta luoden katsauksen kohteisiin 100 vuoden ajalta.