NÄYTTELYT TULOSSA

  
Suomen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaus 2018
Iso näyttelysali, kesä 2018          
 
Mitä arkkitehtuurissa arvostetaan juuri nyt? Suomalaisen arkkitehtuurin seitsemäs kaksivuotiskatsaus vastaa kysymykseen nostamalla esiin laaja-alaisen valikoiman nykyarkkitehtuuria. Asiantuntijajuryn valitsemat kohteet esitellään valokuvin, piirustuksin ja pienoismallein, sekä erityisesti Katsausta varten tuotetulla videolla. Kohteet sijaitsevat Suomessa tai ne ovat suomalaisten arkkitehtien suunnittelemia ulkomaille. Kohteiden kautta Katsaus tarkastelee suomalaisen suunnittelun nykysuuntauksia. Näin se jatkaa 1950-luvulla aloitettua arkkitehtuurin ajankohtaiskatsausten traditiota.
 
Katsauksen järjestävät Alvar Aalto -säätiö, Arkkitehtuurimuseo ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.
 
 

Interplay of Cultures

25 vuotta globaalin kestävyyden ja humanitaarisen kehityksen koulutusta Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella
Syksy 2018
 
Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen ja Arkkitehtuurimuseon yhteistyönä toteutettava Interplay of Cultures -näyttelykokonaisuus luotaa globaalin kestävyyden ja humanitaarisen kehityksen koulutusta Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella viimeisen 25:n vuoden ajalta. Se esittelee siitä kasvaneita monialaisia koulutuskokonaisuuksia, sekä näiden pedagogisia ulottuvuuksia.
 
Näyttely tuo museoon tunnelmia eri kohdemaiden kulttuureista, ja esittelee opiskelijoiden suunnitelmia ja toteutuneita projekteja. Keskiöön nousee arkkitehdin kasvutarina tiedostavaksi, vastuunsa tuntevaksi ammattilaiseksi.Näyttelyn katalogi pohtii paitsi pedagogisia tavoitteita, myös arkkitehtuurin ja arkkitehdin roolia, vastuuta ja moraalisia arvoja muuttuvassa ja globalisoituvassa yhteiskunnassa.
 
Näyttelykokonaisuuteen liittyvä luento/seminaarisarja tarjoaa mahdollisuuden osallistua kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun arkkitehtuurin roolista suhteessa humanitaarisiin kriiseihin ja kehitysyhteistyöhön, sekä kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

 
 

Arkkitehtitoimisto Paatela 100-vuotta

Pieni näyttelysali, loppuvuonna 2018       
 
Arkkitehtitoimisto Paatela & Co:n päätoimialana on terveydenhoitosektorin hankkeiden ja niiden eri osa-alueiden arkkitehtisuunnittelu. Arkkitehdit Jussi ja Toivo Paatela perustivat Arkkitehtitoimisto Paatelan vuonna 1918. 1950-luvulta 1980-luvun puoliväliin saakka arkkitehdit Veli ja Kaija Paatela sekä Jaakko ja Eva Paatela jatkoivat suvun arkkitehtitoimintaa. Tästä eteenpäin on Arkkitehtitoimisto Paatela & Co toiminut arkkitehti Mikael Paatelan johdolla. Arkkitehtuurimuseon näyttely juhlistaa Arkkitehtitoimisto Paatelan juhlavuotta luoden katsauksen ohteisiin 100 vuoden ajalta.