NÄYTTELYT TULOSSA

  

Suomen arkkitehtuuria. Katsaus 2018 
Iso näyttelysali 13.6.–16.9.2018    

Suomen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaus tarjoaa läpileikkauksen ajankohtaisiin ilmiöihin ja korkeatasoisiin toteutuksiin kotimaisen nykyarkkitehtuurin kentällä. Katsauksen järjestävät yhdessä Arkkitehtuurimuseo, SAFA ja Alvar Aalto -säätiö ja sen tuomariston muodostaa kansainvälinen kokoonpano arkkitehtuurin ammattilaisia.
 
Katsaukseen valitut 16 arkkitehtuurikohdetta edustavat ajanmukaista suunnittelua, tasokkaita korjausrakennushankkeita sekä kestävää ja vastuullista kehitystä. Tänä vuonna katsauksen tuomariston puheenjohtajana toimi portugalilainen arkkitehti Gonçalo Byrne, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa Mies van der Rohe -palkinnon tuomarina. Tuomariston muut jäsenet ovat arkkitehti, Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry:n pj Maire Mattinen sekä arkkitehti ja toimittaja Anni Vartola.
 

Urban Façades
Pieni näyttelysali 13.6.–16.9.2018

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen opiskelijat ovat valmistaneet julkisivututkielmia osoitteeseen Punanotkonkatu 2. Kyseessä on vanhan poliisiaseman toimistorakennus, jota puretaan parhaillaan uuden asuinraken- nuksen tieltä. Näyttely ei ota kantaa uudisrakennuksen arkkitehtuuriin, vaan tarkoituksena on nostaa esiin yleistä keskustelua kaupunkikuvasta ja rakennustaiteen merkityksestä tämän päivän kovaa vauhtia muuttuvassa Helsingissä. 
 

Interplay of Cultures
Syksy 2018

Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen ja Arkkitehtuurimuseon yhteistyönä toteutettava Interplay of Cultures -näyttelykokonaisuus luotaa globaalin kestävyyden ja humanitaarisen kehityksen koulutusta Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella viimeisen 25:n vuoden ajalta. Se esittelee siitä kasvaneita monialaisia koulutuskokonaisuuksia, sekä näiden pedagogisia ulottuvuuksia.
 
Näyttely tuo museoon tunnelmia eri kohdemaiden kulttuureista, ja esittelee opiskelijoiden suunnitelmia ja toteutuneita projekteja. Keskiöön nousee arkkitehdin kasvutarina tiedostavaksi, vastuunsa tuntevaksi ammattilaiseksi.Näyttelyn katalogi pohtii paitsi pedagogisia tavoitteita, myös arkkitehtuurin ja arkkitehdin roolia, vastuuta ja moraalisia arvoja muuttuvassa ja globalisoituvassa yhteiskunnassa.
 
Näyttelykokonaisuuteen liittyvä luento/seminaarisarja tarjoaa mahdollisuuden osallistua kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun arkkitehtuurin roolista suhteessa humanitaarisiin kriiseihin ja kehitysyhteistyöhön, sekä kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Arkkitehtitoimisto Paatela 100-vuotta
Pieni näyttelysali, loppuvuonna 2018

Arkkitehtitoimisto Paatela & Co:n päätoimialana on terveydenhoitosektorin hankkeiden ja niiden eri osa-alueiden arkkitehtisuunnittelu. Arkkitehdit Jussi ja Toivo Paatela perustivat Arkkitehtitoimisto Paatelan vuonna 1918. 1950-luvulta 1980-luvun puoliväliin saakka arkkitehdit Veli ja Kaija Paatela sekä Jaakko ja Eva Paatela jatkoivat suvun arkkitehtitoimintaa. Tästä eteenpäin on Arkkitehtitoimisto Paatela & Co toiminut arkkitehti Mikael Paatelan johdolla. Arkkitehtuurimuseon näyttely juhlistaa Arkkitehtitoimisto Paatelan juhlavuotta luoden katsauksen kohteisiin 100 vuoden ajalta.