HELSINKI–SHANGHAI, PES-ARKKITEHDIT
(7.3.2018 - 3.6.2018)PES-Arkkitehdit esittäytyy Helsinki–Shanghai-näyttelyssä tärkeimpien kansainvälisten ja kotimaisten projektiensa kautta. Arkkitehtitoimiston 50 vuoden mittaista toimintaa juhlistavassa näyttelyssä kohtaavat Suomi ja Kiina. PES-Arkkitehdit on suunnitellut ja tuottanut näyttelyn, toteutus on Arkkitehtuurimuseon kanssa tehdyn yhteistyön tulosta.

7. maaliskuuta Arkkitehtuurimuseossa avautunut Helsinki–Shanghai-näyttely yhdistää Suomen ja Kiinan. PES-Arkkitehdit on kuluneiden 15 vuoden aikana laajentanut toimintaansa näkyvästi Kiinaan, suunniteltuaan sinne useita kulttuuri- ja liikerakennuksia. Toimisto on vastannut samaan aikaan merkittävien liikennehankkeiden arkkitehtisuunnittelusta Suomessa.
Professori ja arkkitehti Pekka Salminen oli toimiston johtava osakas, kun nykyinen PES-Arkkitehdit perustettiin vuonna 1968. Se aloitti toimintansa nimellä Arkkitehtitoimisto Koivisto–Salminen–Siivola, KSS, jälleenrakennuskauden jaloilleen nostamassa Suomessa, josta oli kehittymässä kaupungistumisen myötä pohjoismainen hyvinvointivaltio.

Kaupungistumisen seurauksena infrastruktuurin ja vapaa-ajanlaitosten tarve oli huomattava. Laajamittaiset rakennushankkeet toivatkin toimistolle runsaasti töitä, kuten Lahden kaupunginteatterin vuonna 1983 sekä Lahden urheilukeskuksen ja hiihtomuseon vuosina 1977, 1999 ja 2015.
Salmisen suunnittelunäkemys ilmeni selvästi jo 1980-luvun palkituissa kilpailutöissä: Turun urheilukeskuksessa ja suomalaisessa tiedekeskus Heurekassa. Niissä on paikallistettavissa toistuvia orgaanisia ulokerakenteita, jotka esiintyvät Salmisen töissä usein myöhemminkin.

Vuonna 2003 tapahtuneen sukupolvenvaihdoksen myötä toimiston vetovastuu siirtyi arkkitehti Tuomas Silvennoiselle, joka huolehti myös Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämisestä. Toimitusjohtajana jatkoi diplomi-insinööri Jarkko Salminen. Toimisto sai uuden osakkaan arkkitehti Arttu Suomalaisesta, joka jatkoi työtään terminaalirakennusten johtavana suunnittelijana. Sukupolvenvaihdos antoi Pekka Salmiselle mahdollisuuden keskittyä PES-Arkkitehtien kansainväliseen toimintaan, mikä on aina ollut keskeinen osa toimiston identiteettiä.