ARKKITEHTUURIMME VUOSIKYMMENET 1900–1970Pysyvä näyttely tarkastelee 1900-luvun rakentamisen historiaa yhteiskunnallista taustaa vasten ottaen huomioon taloudessa, politiikassa ja tekniikassa tapahtuneen kehityksen. Nämä tekijät ovat aina vaikuttaneet paitsi rakentamisen määrään, myös arkkitehtuurin muotokieleen.
 
Eri kausien tyylipiirteitä, teknisiä ratkaisuja, materiaaleja ja sisustuksia seurataan vuosikymmenittäin. Rakentamiseen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan laajasta näkökulmasta, edeten suuremmasta pienempään; kaupunkisuunnittelusta julkisivumateriaaleihin ja sisustuksiin.
 
Näyttelyä täydentää Elina Standertskjöldin kolmiosainen kirjasarja Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1900–1920, 1930–1950 ja 1960–1980. Teoksen kolmas ja viimeinen osa ilmestyy kesäkuussa 2011. Julkaisijat: Suomen rakennustaiteen museo ja Rakennustietosäätiö RTS. Kustantaja: Rakennustieto Oy. Myytävänä museon kirjakaupassa.
 
Pelaa halki vuosikymmenten!
Arkkitehtuurimme vuosikymmenet on myös koululaisille ja muille kiinnostuneille suunniteltu nettipeli, joka kertoo arkkitehtuurista eri vuosikymmenille tyypillisten rakennusten kautta. Kun kaikki vuosikymmenet ovat valmiina, voit liikkua vuosisadan alusta loppuun eri puolilla Suomea ja tutustua merkkiarkkitehteihin, monentyyppisiin rakennuksiin ja tyylinvaihteluihin – ja omalla toiminnallasi varmistaa että rakennukset valmistuvat!


Aarno Ruusuvuori: Hyvinkään kirkko, 1961. Kuva: Rauno Träskelin/MFA