MIES VAN DER ROHE AWARD


Euroopan unionin nykyarkkitehtuuripalkinto
Mies van der Rohe -palkinto jaetaan joka toinen vuosi. Sen voivat saada sellaiset eurooppalaisten arkkitehtien suunnittelemat rakennukset, jotka on toteutettu Euroopan unionin maihin tai eräisiin muihin palkinnon säännöissä lueteltuihin maihin. Palkittava teos valitaan kansallisten arkkitehtiliittojen tai asiantuntijaryhmien ehdolle asettamista töistä, ja valinnan suorittaa eri maita edustavien asiantuntijoiden muodostama tuomaristo. Arkkitehtuurimuseo kuuluu palkinnon neuvoa-antavaan toimikuntaan.

Palkinto myönnetään uusinta arkkitehtuuria edustavalle rakennukselle, joka on sisällöllisesti, esteettisesti, teknisesti ja rakenteellisesti esimerkillinen. Palkinto on merkittävä Euroopan rakennetun kulttuurin edistäjä ja tunnetuksi tekijä. Palkittu teos sekä loppukilpailuun selvinneet ehdokkaat esitellään Eurooppaa kiertävässä näyttelyssä.

www.miesbcn.com/en/award.html