POHJOISMAIDEN PAVILJONKI VENETSIASSA: FORMS OF FREEDOM. AFRICAN INDEPENDENCE AND NORDIC MODELS

Pohjoismaiden paviljongin näyttely
FORMS OF FREEDOM: African Independence and Nordic Models.
 
SUOMI, NORJA JA RUOTSI, POHJOISMAIDEN PAVILJONKI
14. KANSAINVÄLINEN ARKKITEHTUURINÄYTTELY
VENETSIA, ITALIA 7.6.–23.11.2014
 
Pohjoismaiden paviljongissa nähdään tänä vuonna Norjan Nasjonalmuseet for kunst,arkitektur og designin kuratoima ja tuottama näyttely, Forms of Freedom. African Independence and Nordic Models. Suomen Ruotsin ja Norjan vuorovuosina kuratoima näyttely esittelee nyt pohjoismaisten arkkitehtien työskentelyä kehitysyhteistyöprojekteissa Itäisessä Afrikassa vuosina 1960–1980.
 
Arkkitehtuuri ja pohjoismainen kehitysyhteistyö
Moderni arkkitehtuuri oli keskeinen osa pohjoismaista kehitysyhteistyötä Itäisessä Afrikassa. Suomen, Norjan ja Ruotsin yhteisnäyttely FORMS OF FREEDOM: African Independence and Nordic Models dokumentoi pohjoismaisten arkkitehtien työskentelyä kehitysyhteistyöprojekteissa Itäisessä Afrikassa 1960- ja 1970-luvuilla. Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu tai asetettu näytteille tässä mittakaavassa.
 
Keskinäinen usko edistykseen
Tansanian, Kenian ja Sambian itsenäistyminen vuonna 1960 osui samaan aikaan Pohjoismaiden aloittaman kehitysyhteistyön kanssa. Pohjoismainen hyvinvointimalli oli ajan vientituote, jonka ajateltiin edistävän talouskasvua ja hyvinvointia myös muualla. Uusien afrikkalaisten valtioiden johtajat etsivät kumppaneita ilman häiritsevää siirtomaavallan perintöä. Pohjoismaissa oli nähty toisen maailmansodan jälkeen hyviä tuloksia hyvinvointimallin sovittamisesta yhteiskuntaan. Näitä tuloksia haluttiin jäljitellä. Pohjoismaat ja Afrikan uudet valtiot perustivat kiinteitä joukkovelkakirjoja keskinäisen luottamuksen ylläpitämiseksi.
 
Tutkimaton alue arkkitehtuurin historiassa
Pohjoismaista arkkitehtuuria Itä-Afrikassa on tutkittu ja dokumentoitu vähän. Norjan Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designin yhteistyössä Space Group –arkkitehtitoimiston kanssa kuratoima näyttely jäsentyy kahden teeman ympärille. ”Building Freedom” (vapautta rakentamassa) viittaa arkkitehtuurin, jossa kaupunkeja ja alueita kehitettiin yleiskaavalla. Muun muassa kouluja ja sairaaloita rakennettiin valmiita prototyyppejä ja esivalmistettuja rakenteita hyödyntäen. “Finding Freedom” (löydetty vapaus) viittaa päinvastaisesti afrikkalais–pohjoismaisessa vuorovaikutuksessa avautuviin vapauden tiloihin. Edistyksellisiä näkökulmia kehitettiin arkkitehtonisina ratkaisuina osana kansainvälistä avant gardea.
 
Kenia: Karl Henrik Nøstvik
Norjalainen Karl Henrik Nøstvik on yksi harvoista aikakauden arkkitehdeista, jonka arkistot ovat säilyneet koskemattomina. Nøstvik lähti ensimmäisten asiantuntijaryhmien joukossa Keniaan osana Norjan tukipakettia vuonna 1965. Kenian hallituksen palveluksessa Nøstvik sai tehtäväkseen suunnitella maan ensimmäisen hallintorakennuksen. Kenyattan kansainvälinen konferenssikeskus (1966–1973) oli Itä-Afrikan korkein rakennus 1990-luvulle asti. Rakennus tunnetaan edelleen itsenäisen ja modernin Kenian kansallisena ikonina. Sen kuva koristaa Kenian 100 shillingin seteliä.
 
Suomen osallistuminen
Näyttely esittelee neljä kaupunkisuunnitelmaa, joista Tangan yleiskaava (1975–1995) on keskeisessä osassa. Hanke toteutettiin Suomen ja Tansanian yhteistyönä, ja sitä ohjasivat Rainer Nordberg, Bo Mallander, Antti Hankkio, Mårten Bondestam, Jaakko Kaikkonen ja Paavo Mänttäri. Näyttelyssä on esillä myös aluesuunnitelmia, joista esimerkkinä voidaan mainita Tapio Tuomarin Dar es Salaamiin Tansaniaan suunnittelema Onnela (1971–1973) sekä Tarki Lieden Sambian rautateille Lusakaan suunnittelemat talot (1975–1981). Suomi on myös osallistunut yhtenä kolmesta pohjoismaasta Kibahan koulutuskeskuksen rahoittamiseen.
 
La Biannale di Venezia – arkkitehtuurinäyttely vailla vertaa
Venetsian arkkitehtuuribiennaali, la Biannale di Venezia, tunnetaan suunnannäyttäjänä, joka kokoaa yhteen alan keskeisimmät vaikuttajat ja ajankohtaiset avaukset. Tapahtumaa pidetään arkkitehtuurialan tärkeimpänä näyttelynä. Vuonna 2014 Venetsian arkkitehtuuribiennaalin kuratoi tunnettu hollantilainen arkkitehti ja teoreetikko Rem Koolhaas. Biennaalin teema “Fundamentals” palaa arkkitehtuurin ajattomaan perustaan. Koolhaasin ajatuksen mukaisesti näyttelyyn osallistuvat maat valottavat modernisaation tarinaa viimeisen vuosisadan ajalta omasta näkökulmastaan, käyttäen omia toimintatapojaan esimerkkinä. Osallistujat on haastettu kertomaan myös epävirallisia ja aikaisemmin kuulemattomia tarinoita. Pohjoismaiden paviljonki sijaitsee Venetsian La Giardinin biennaalipuistossa. Sen on suunnitellut norjalainen arkkitehti Sverre Fehn vuonna 1962.
 
Kuraattorit
Norjan Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design edustajanaan museon johtaja tohtori Nina Berre, on kuratoinut näyttelyn. Näyttelyn avustavana kuraattorina ja näyttelysuunnittelijana on toiminut arkkitehti Gro Bonesmo norjalaisesta Space Group -arkkitehtitoimistosta. Space Groupilla on toimistot Oslossa, São Paulossa ja New Yorkissa. Toimiston kolme perustajajäsentä Gro Bonesmo (Norja), Gary Bates (Yhdysvallat), ja Adam Kurdahl (Tanska) työskentelivät vuosia Rem Koolhaasin OMA-arkkitehtitoimistossa Rotterdamissa. He perustivat oman toimiston Osloon vuonna 1999. Gro Bonesmos toimii professorina Oslo School of Architecture and Design -yliopistossa. Hän on opettanut myös Columbian yliopistossa, Harvardin yliopistossa ja Tanskan kuninkaallisessa taideakatemiassa Kööpenhaminassa.
 
Euroopan suurin kansainvälinen arkkitehtuurialan tapahtuma, 14. Kansainvälinen arkkitehtuurinäyttely avautuu Venetsiassa 7.6.2014. Pohjoismaiden paviljonki sijaitsee Venetsian La Giardinin biennaalipuistossa.