NÄYTTELY: MUUTOS – KOHTI KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA

Arkkitehtuurimuseon iso sali
2.10.2013 – 2.2.2014
 
Muutos on näyttely kestävän kehityksen monista ulottuvuuksista ja arkkitehtuurin keinoista kestävyyteen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Näyttely avaa kestävää rakentamista monisyisenä kokonaisuutena ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.
 
Muutos-näyttelyssä kestävän kehityksen ratkaisuja tarkastellaan eri kokoluokissa. Näyttelyssä on viisi tasoa. Globaaleista kysymyksistä näkökulma rajautuu kohti yksittäistä kulttuuria, kaupunkia, naapurustoa ja rakennusta. Pääkohteen lisäksi jokaiselta tasolta esitellään esimerkkikohteita. Samalla katsojaa haastetaan pohtimaan rakentamiseen liittyvien mittakaavojen lomittumista kestävän muutoksen prosessissa.
 
Ekologisen kestävyyden lisäksi muutosta avataan sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Valitut kohteet edustavat ratkaisuja erilaisiin muutoksen kannalta olennaisiin haasteisiin. Käsitellyiksi tulevat mm. saaste- ja jäteongelmat, liikkuminen kaupungin sisällä, asukasdemokratia, energia- ja materiaaliratkaisut. Suomalaisten kohteiden lisäksi esillä on kohteita eri puolilta maailmaa.
 
Muutos-näyttelyn on tuottanut Arkkitehtuurimuseo. Näyttely jatkaa Arkkitehtuurimuseon ”Fiksua Asumista. Ekologista pientaloasumista Suomessa” aloittamaa temaattista sarjaa. Kesänäyttelyn 2012 kuraattoreina ja sisällön toteuttajina toimivat arkkitehdit Yrjö Suonto ja Pekka Hänninen. Suonto ja Hänninen osallistuivat myös Muutos-näyttelyn ideointiin ja toteuttivat Muutos-työpajoja kesän 2012 aikana. Näyttelyhanketta on ollut käynnistämässä Suomen Arkkitehtiliiton kestävän kehityksen alaosasto EKO-SAFA. Muutos-näyttelyn kuratoinnin ovat viimeistelleet Juulia Kauste ja Essi Rautiola. Näyttelysuunnittelun on toteuttanut Pure Design. Näyttelyssä esillä olevan installaation työryhmään ovat kuuluneet Nora Tapper, Pekka Hänninen ja Yrjö Suonto. Teoksen visuaalisen ilmeen on ideoinut ja toteuttanut toteuttanut Nora Tapper.
 
Kokonaisuuden rahoittamiseen ovat osallistuneet Taiteen keskustoimikunta, Kordelinin säätiö ja Kirmo Mikkolan rahasto.
 
Näyttelyä ja julkaisua ovat konsultoineet Ympäristöministeriön ylitarkastaja Tommi Lindh (siirtynyt tehtävästä Alvar Aalto -säätiön johtajaksi), Sitran strategisen designin johtaja Marco Steinberg (siirtynyt tehtävästä yrittäjäksi ja toimii myös Arkkitehtuurimuseon hallituksen puheenjohtajana), museonjohtaja Juulia Kauste ja tutkija Kristiina Paatero.
 
Muutos päättää Arkkitehtuurimuseon kestävän arkkitehtuurin teemavuoden 2013.
 
Näyttelyjulkaisu
Muutos-näyttelyn yhteydessä julkaistaan teos Transformation – Towards a Sustainable Future. Julkaisu on englanninkielinen ja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäiseen osaan on koottu asiantuntijoiden ajankohtaisia näkemyksiä kestävästä arkkitehtuurista ja rakennusalasta. Toinen osa nostaa esiin samoja teemoja esimerkkien kautta. Esimerkkejä havainnollistetaan kuvin ja ammattilaisten kommentaareilla. Transformation – Towards a Sustainable Future julkaistaan 26.11.2013.
 
Rinnakkaisnäyttely
Samaan aikaisesti Muutos-näyttelyn kanssa museon pienessä salilla nähdään Kestävän kehityksen kärjessä – Kansainvälisen arkkitehtuuripalkinnon saajat 2010.2011.2012. Näyttely esittelee Global Award for Sustainable Architecture -palkinnon saajat vuosilta 2010, 2011 ja 2012.