NÄYTTELY: LIGHT HOUSES. NUORTA POHJOISMAISTA ARKKITEHTUURIA

5.6.–22.9.2013, Arkkitehtuurimuseo
 
Arkkitehtuurimuseon vuoden 2013 ohjelmistossa keskitytään kestävän arkkitehtuurin erilaisiin haasteisiin, sosiaaliseen kestävyyteen, kulttuuriseen kestävyyteen ja ekologiseen kestävyyteen.
 
Arkkitehtuurimuseon kesänäyttelynä nähdään nuorten pohjoismaisten arkkitehtien työtä esittelevä kaksiosainen näyttelykokonaisuus. Esitys perustuu Venetsian arkkitehtuuribiennaalia varten kesällä 2012 toteutettuun yhteispohjoismaiseen Light Houses -näyttelyyn, jota on nyt laajennettu.
 
Alkuperäisen näyttelyn lähtökohtana oli sekä Sverre Fehnin suunnitteleman, ikonimaisen Pohjoismaiden paviljongin 50-vuotisjuhlavuosi että biennaalin yleisteema ”common ground”. Näyttelyä varten 32:lta paviljongin rakentamisvuoden 1962 jälkeen syntyneeltä suomalaiselta, ruotsalaiselta ja norjalaiselta arkkitehdiltä tilattiin veistoksellinen teos, jonka tehtävänä oli sekä kiteyttää toimiston arkkitehtuurifilosofia yhteen kolmiulotteiseen, tilavuudeltaan tarkoin määriteltyyn esineeseen että luoda veistos, joka resonoi nimenomaan Fehnin modernistisen paviljonkirakennuksen kanssa. Näyttelyprosessi loi esiteltävien projektien lisäksi kirjaimellisesti pohjoismaisten arkkitehtien välisen yhteisen keskustelufoorumin, “common groundin”.
 
Light Houses -näyttelyn veistokselliset teokset nähdään kesällä museon isossa näyttelysalissa, jossa ne nyt uudessa ympäristössä muodostavat ajankohtaista pohjoismaista arkkitehtuuria kuvastavan moniäänisen kuoron. Kolmenkymmenenkahden projektin keskinäinen suhde on yhtä stimuloiva kokemus kuin kukin yksittäinen malli.
 
Näyttelyn tueksi on museon pieneen näyttelysaliin koottu samojen nuorten arkkitehtitoimistojen töitä esittelevä kokonaisuus, joka luo monipuolisen läpileikkauksen ajankohtaiseen pohjoismaiseen arkkitehtuuriin. Näyttely osoittaa, että pohjoismainen nykyarkkitehtuuri tarjoaa esimerkillisiä lähestymistapoja, jotka ottavat kantaa aikamme globaaleihin haasteisiin. Pohjoismaisen arkkitehtuurin perinteiset erityispiirteet – pelkistetty muotokieli, materiaalien niukkuus, luonnonvalon, luonnonympäristön ja rakennuspaikan huomioon ottaminen – edustavat vastuullisen ja kestävän rakentamisen periaatteita.
 
Näyttely tulee olemaan syksyn 2013 ajan esillä Ruotsin arkkitehtuuri- ja designkeskuksessa.
 
Alkuperäisen näyttelyn kuraattorina on toiminut Peter MacKeith, avustavana kuraattorina ja näyttelysuunnittelijana Philip Tidwell ja komissaarina Juulia Kauste. Näyttelyrakenteet on suunnitellut Juhani Pallasmaa. Näyttelyn on tuottanut Arkkitehtuurimuseo yhteistyössä Ruotsin arkkitehtuurimuseon (nyk. Ruotsin arkkitehtuuri- ja designkeskus) sekä Norjan valtion taide-, arkkitehtuuri- ja designmuseon kanssa. Näyttelyn alkuperäistä versiota ovat tukeneet Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, Pohjoismainen kulttuurirahasto, World Design Capital Helsinki 2012 ja Norjan ulkoministeriö. Pienessä salissa esillä olevasta laajennetusta osuudesta vastaa Arkkitehtuurimuseo.
 
OSALLISTUJAT
 
SUOMI
ALA-arkkitehdit
Anttinen Oiva Arkkitehdit
Avanto Arkkitehdit
Lundén Wikar Österlund
Hollmen Reuter Sandman Arkkitehdit
JKMM Arkkitehdit
Arkkitehtitoimisto K2S
Lassila Hirvilammi Arkkitehdit
NOW (Toivonen Tsuboi)
Sanaksenaho Arkkitehdit
Verstas Arkkitehdit
 
NORJA
Atelier Oslo
Brendeland og Kristoffersen Arkitekter AS
Fantastic Norway AS
Haugen/Zohar Arkitekter
Jarmund / Vigsnæs Architects
Manthey Kula
Reiulf Ramstad Arkitekter
Rintala Eggertsson Architects
Space Group
TYIN tegnestue
 
RUOTSI
Arkitektstudio Widjedal Racki AB
Elding Oscarson
General Architecture
happyspace
In Praise of Shadows Arkitektur AB
Kjellander + Sjöberg Architects
Marge Arkitekter AB
(nod) Combine
Nordmark & Nordmark arkitekter AB
petra gipp arkitektur AB
Tham & Videgård
 
OHJELMISTO
 
Keskiviikkona 12.6. kello 18, Arkkitehtuurimuseo
Voices on Nordic Architecture 1
Luvassa nopeatempoisia ja spontaaneja katsauksia suomalaiseen ja pohjoismaiseen nykyarkkitehtuuriin. Suomalaiset Light Houses -näyttelyyn osallistuneet arkkitehdit kertovat lyhyiden kuvaesitysten tukemana tämänhetkisistä ja tulevista projekteistaan. Mukana Avanto Arkkitehdit, Lundén Österlund, Arkkitehtitoimisto K2S, Lassila Hirvilammi Arkkitehdit ja Hollmen Reuter Sandman Arkkitehdit. Tule keskustelemaan arkkitehtuurista, nauttimaan lasi viiniä ja samalla tutustumaan näyttelyyn.
Sisäänpääsy 6/3€.
 
Keskiviikkona 21.8. kello 18, Arkkitehtuurimuseo
Voices on Nordic Architecture 2
Luvassa nopeatempoisia ja spontaaneja katsauksia suomalaiseen ja pohjoismaiseen nyky-arkkitehtuuriin. Suomalaiset Light Houses -näyttelyyn osallistuneet arkkitehdit kertovat lyhyiden kuvaesitysten tukemana tämänhetkisistä ja tulevista projekteistaan. Mukana Verstas Arkkitehdit, ALA-arkkitehdit, Sanaksenaho Arkkitehdit, JKMM Arkkitehdit, Markus Wikar ja Anttinen Oiva Arkkitehdit. Tule keskustelemaan arkkitehtuurista, nauttimaan lasi viiniä ja samalla tutustumaan näyttelyyn.
Sisäänpääsy 6/3€.
 
Keskiviikkona 28.8. kello 18, Arkkitehtuurimuseo
Fantastic Norway: Views on Nordic Architecture
Fantastic Norway on yksi norjalaisista Light Houses -näyttelyyn osallistuneista arkkitehtitoimistoista. Fantastic Norwayn perustivat Håkon Matre Aasarød ja Erlend Blakstad Haffner vuonna 2004. Heidän ensisijaisena tavoitteenaan oli luoda avoin, sosiaalisesti tietoinen arkkitehtitoimisto ja vahvistaa arkkitehdin roolia aktiivisena osallistujana ja rakentajana yhteiskunnassa. Fantastic Norway on mukana Norjan työväenpuolueen uudelleenrakennustyössä Utøyan saarella. Luento pidetään englanniksi.
Sisäänpääsy 6/3€.
 
Pressmeddelanden på svenska (PDF)