SAFAN TUNNUSTUSPAANU 2012 PAVILJONKI -HANKKEELLE, INNOSTAVALLE KAUPUNKITAPAHTUMIEN NÄYTTÄMÖLLE

Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kestävän kehityksen palkinto TunnustusPAANU myönnettiin 6.3.2013 Designpääkaupunkivuoden Paviljonki -hankkeelle, joka loi Helsinkiin uudenlaisen paikan kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle. 
 
Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo tarjosivat oivallisen paikan Puustudion opiskelija- ja asiantuntijaryhmän suunnittelemalle puiselle paviljonkirakennukselle Helsingin Ullanlinnassa. Paviljongin myötä museoiden välinen pysäköintipaikka muuntui urbaaniksi toiminta-aukioksi. Helposti lähestyttävä Paviljonki yhdisti luontevalla tavalla kaupunkikulttuurin eri puolet; taiteen, tieteen ja kaupan. Paviljonki tarjosi joustavan näyttämön monenlaiselle toiminnalle: esityksille, työpajoille, keskusteluille ja kaupunkitapahtumille.
 
Paviljongin myötä vajaakäytössä oleva paikka muuttui luonteeltaan avoimeksi, ei kenenkään hallitsemaksi ilmaiseksi kaupunkitilaksi. Vaikka paviljonki oli avoinna ympäri vuorokauden, rakennukseen ei kohdistunut lainkaan ilkivaltaa, mitä voidaan pitää osoituksena yleisestä arvostuksesta.
 
Paviljonki onnistui elävöittämään ympäröivää kaupunkitilaa kiinnostavalla tavalla tarjoten kaupunkilaisille monipuolisen kohtaamispaikan. Paviljonki täytti hienosti arkkitehtuurin klassisen määritelmän venustas, firmitas, utiltas kauniina, kestävänä ja käyttökelpoisena rakennuksena.
 
SAFA palkitsi Paviljongin sosiaalisesti kestävänä hankkeena, kaupunkilaisten olohuoneena, innostavana kaupunkitapahtumien näyttämönä ja uudenlaisen aktiivisuuden mahdollistajana. Palkintolautakunta katsoo, että Paviljonki -hankkeen ideoineet tahot ovat toiminnallaan edistäneet kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä ja siten tarjonneet esimerkin kaikille rakennusalan toimijoille.
 
TunnustusPAANUN lisäksi Paviljonki on palkittu mm. Rakentamisen ruusulla.
 
TunnustusPAANU on tunnustuspalkinto, jonka tarkoituksena on nostaa esiin hyviä esimerkkejä kestävän kehityksen toteuttamisesta rakennusalalla sekä lisätä keskustelua ekologisen rakentamisen tilasta. Palkinto on Suomen Arkkitehtiliiton kestävän kehityksen alaosaston EKO-SAFA:n ideoima ja sitä on jaettu vuodesta 2003 lähtien. Aikaisemmin sen ovat saaneet arkkitehti, TkL Bruno Erat (2003), Kangasalan Yhteiskylä (2004), Billnäsin Rakennusapteekki (2005), Bromarvin Marttayhdistys (2006), DI Veijo Matilainen (2007), asuntoministeri Jan Vapaavuori (2008), ympäristöjärjestö Dodo ry (2009), arkkitehti ja tiedetoimittaja Pasi Toiviainen (2010) sekä Oulun rakennusvalvontavirasto (2011). Tunnustuspalkintona luovutettava paanu on Seurasaaren Karunan vanhan kirkon käsin veistetty ja hautatervalla tervattu kattopaanu.
 
Lisätiedot www.safa.fi