RAKENTAMISEN RUUSU ARKKITEHTUURIMUSEON JA DESIGNMUSEON VÄLISSÄ SIJAINNEELLE PAVILJONGILLE

RAKENTAMISEN RUUSU ARKKITEHTUURIMUSEON JA DESIGNMUSEON VÄLISSÄ SIJAINNEELLE DESIGNVUODEN PAVILJONGILLE
 
Helsingin rakennuslautakunta on myöntänyt vuosittaisen tunnustuspalkinnon Rakentamisen Ruusun Designpääkaupungin Paviljongille. Ruusu ojennettiin 22.1.2013 poikkeuksellisesti kahdelle kohteelle. Paviljongin lisäksi sen sai Kaisa-talo.
 
World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden tapahtumapaviljonki sijaitsi toukokuusta syyskuuhun Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon välisellä pihalla. Aalto-yliopiston Puustudion opiskelija- ja asiantuntijaryhmän suunnittelema puinen paviljonkirakennus perustui opiskelija Pyry-Pekka Kantosen suunnitelmaan, joka voitti aiheesta järjestetyn kilpailun keväällä 2011. Paviljongin toteuttivat yhteistyössä Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurimuseo, Designmuseo, UPM ja World Design Capital Helsinki 2012. Kesän tapahtumakalenterin koordinoinnista vastasi ajatushautomo Demos Helsinki.
 
Palkintolautakunta perusteli valintaansa seuraavasti:
 
Paviljonki aktivoi ja täydensi Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon välistä tyhjää kaupunkitilaa ja loi puitteet kaupunkilaisten uudenlaiselle kesäiselle olohuoneelle. Paikka tarjosi World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden kesäksi avoimen tilan työpajoille, keskustelusarjoille sekä monenlaiselle muulle toiminnalle ja kohtaamisille.
 
Paviljonki kaikessa tilapäisyydessään osoitti kouriintuntuvasti piilevät mahdollisuudet, joita kahden suomalaiselle identiteetille tärkeän museon välinen avoin tila parhaimmillaan tarjoaa. Paviljonki oli olemukseltaan harvinaisen rento, ja sinne saattoi tulla vain pistäytymään ja aistimaan meneillään olevia tapahtumia, tai syventymään usean tunnin ajaksi hankkimaan uutta ajateltavaa. Toisinaan museoympäristöjä rasittava jäykkyys ja tärkeily loistivat poissaolollaan.
 
Arkkitehtuurimuseon tavoitteena oli Paviljongin kautta saada käyttöönsä helposti lähestyttävä, avoin kohtaamispaikka ja joustavasti toimiva tapahtumatila. Tällainen tila puuttuu museorakennuksesta ja sen tarve korostui aktiivisena Designpääkaupunkivuonna. Museo järjesti Paviljongissa runsaasti erilaisia yleisötapahtumia elokuvailloista keskustelutilaisuuksiin yhteistyössä monien uusien kumppanien kanssa. Paviljongin ja tapahtumien kautta tavoitettiinkin hyvin uusia yleisöjä.
 
Museon tavoitteena oli myös elävöittää parkkipaikkana käytettyä piha-aluetta ja koko kaupunginosaa. Monipuoliset tapahtumat ottivatkin pihan kokonaisvaltaisesti käyttöönsä, ja sinne rakennettiin jopa kasvimaa. Paviljonki muutti urbaanin ”epäpaikan”, kuolleen pisteen kaupungissa, eläväksi ja dynaamiseksi kaikkien yhteiseksi kohtaamispaikaksi.
 
Designpääkaupunkivuosi vaikutti Arkkitehtuurimuseon kävijämääriin ja lipputuloihin positiivisesti. Paviljongin ajalta museon kävijämäärät olivat edellisvuoteen verrattuna nelinkertaiset, koko vuoden ajalta lähes kaksinkertaiset. Paviljongissa vieraili kesän aikana noin 80 000 kävijää.
 
Arkkitehtuuri on lähellä jokaisen arkipäivää. Paviljongin ja Designpääkaupunkivuoden tapahtumatoiminnan avulla oli mahdollista tuoda esille monipuolisesti arkkitehtuurin erilaisia ulottuvuuksia ja keskustella sen roolista ja merkityksestä kaupungissa. Tänä vuonna keskustelua aiotaan jatkaa. Arkkitehtuurimuseon vuoden ohjelmistossa keskitytään kestävän arkkitehtuurin erilaisiin haasteisiin, sosiaaliseen kestävyyteen, kulttuuriseen kestävyyteen ja ekologiseen kestävyyteen.
 
Helsingin kaupungin tiedote palkinnosta