NÄYTTELY ”ASUMISEN KAAVOJA” SAFAN ARKKITEHTUURIKILPAILUJA

Arkkitehtuurikilpailuilla on Suomessa yli satavuotinen, kansainvälisestikin arvostettu perinne. Kilpailu on paras ja yhteiskunnallisesti läpinäkyvin väline hyvän arkkitehtuurin toteuttamiseksi. Huomattava osa maamme merkittävistä julkisista rakennuksista on syntynyt suunnittelukilpailun tuloksena.  Ensimmäinen arkkitehtuurikilpailu käytiin vuonna 1876 Suomen Pankin suunnittelusta. Arkkitehtuurikilpailujen antia esittelevä kilpailunäyttely on ollut Rakennustaiteen museon näyttelyohjelmistossa jo vuodesta
1982 lähtien.
 
Arkkitehtuurikilpailujen määrä Suomessa on tasaisessa nousussa. Vuonna 2010 käytiin 5 yleistä arkkitehtuurikilpailua ja 17 kutsukilpailua. Tänä vuonna yleisten kilpailujen määrä nousi yhdeksään.
 
Kuntaliitos poiki kilpailun Jyväskylässä
Jyväskylän kaupunki järjesti yleisen arkkitehtuurikilpailun Vaajakosken keskusta-alueen suunnittelusta. Kilpailulla juhlistettiin vuoden 2009 alussa syntynyttä uutta Jyväskylää, jossa kaupunkiin yhdistyivät Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti. Tarkoituksena oli parantaa Vaajakosken keskustan elinvoimaisuuttaja kehittää sitä viihtyisänä ja monipuolisena kaupungin osakeskuksena.
 
Vaajakosken etäisyys ydinkeskustasta on noin kuusi kilometriä. Kilpailualue käsittää Vaajakosken nykyisen keskustan. Se sisältää neljä erityyppistä aluetta; Vessmanninmäki, Liikuntakeskus, Pandan makeistehtaan ja asemanseutu sekä Virranranta.
http://www.jkl.fi/kaavoitus/vaajakoskenkilpailuinfo
 
Helsinki Townhouse
– kaupunkipientaloja räätälöityinä pääkaupunkiin
Helsingin keskustan läheisyyteen, hyvien liikenneyhteyksien varrelle suunnitellaan tällä hetkellä useita uusia kaupunkimaisia pientaloalueita ja -kortteleita. Kaupunkimainen, tiivis pientalorakentaminen perustuu kaksi- ja kolmekerroksisiin, toisiinsa kytkettyihin keskieurooppalaisiin kaupunkipientaloratkaisuihin. Suomessa tämän tyyppistä asumismuotoa on toteutettu melko vähän, ja se kaipaa kehittämistä.
 
Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti yleisen aatekilpailun tarkoituksenaan luoda pohjaa tällaiselle rakentamiselle. Tavoitteena oli löytää toteutuksen ja hallinnoinnin suhteen joustavia asunto- ja talotyyppejä, joiden oli yhtyeenliitettyinä muodostettava omaleimaista ja vaihtelevaa kaupunkiympäristöä. Talotyyppien tuli soveltua kulttuurisesti ja kaupunkikuvallisesti Helsinkiin. Kilpailualueina olivat korttelialueet
Jätkäsaaresta ja Kruunuvuorenrannasta.
http://ksv.hel.fi/townhouse/
 
Uusi Peltosaari
Peltosaaren alue sijaitsee Riihimäen kaupunkirakenteen keskiössä. Kaupunginosa syntyi vuonna 1967 järjestetyn pohjoismaisen arkkitehtuurikilpailun tuloksena. Sosioekonomisilla mittareilla arvioituna alueen imago on koko metropolialueen huonoimmasta päästä. Riihimäen kaupunki järjesti yleisen ideakilpailun alueen suunnittelusta. Tavoitteena on kehittää taantuvasta asuinalueesta houkutteleva kaupunkiasumisen kohde. Kilpailussa ratkottiin asuin- ja työpaikkarakentamisen määrää ja sijoittumista sekä täydennysrakentamista kaupunkikuvallisin keinoin. Myös kevyen
liikenteen ja pysäköinnin järjestelyille etsittiin uusia ratkaisuja. Kilpailun taustalla oli kaupungin aloittama laajapohjainen kehittämistyö, Peltosaari-projekti.
http://www.peltosaarenideakilpailu.fi/
http://www.riihimaki.fi/Riihimaki/Tekninen-keskus/Peltosaari-projekti/
 
Hyvinkään Asuntomessuilla korostuu yhteisöllisyys
Vuoden 2013 Asuntomessut järjestetään Hyvinkäällä. Messujen pääteemoja ovat ympäristövastuullisuus ja asukaslähtöisyys. Kravunharjun messualue sijoittuu kaupunkikeskustan eteläosan lähes koskemattomaan luontoon. Paikasta pyritään luomaan asuntosuunnittelun uusia innovatiivisia konsepteja hyödyntävä
alue, joka vahvistaa Hyvinkään kaupungin asemaa asumisen mallipaikkakuntana pääkaupunkiseudun ympäristössä. Kravunharjun arvoiksi halutaan nostaa kiireettömän asumisen arvot.
 
Hyvinkään kaupunki järjesti asuntomessujen korttelitalon suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Talon on tarkoitus toimia messuilla vetovoimaisena ja näyttävänä keskusrakennuksena, johon tullaan sijoittamaan päiväkoti sekä alueen asukkaiden yhteiskäyttötiloja. Kilpailun tarkoituksena oli löytää talolle toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jossa painotetaan elinkaarikustannuksia, ympäristövastuullisuutta ja esteettömyyttä.
http://www.asuntomessut.fi/hyvink-2013/arkkitehtuurikilpailut
 

Lisätietoja:
http://www.safa.fi/fin/kilpailut/
 
Pauliina Ilonoja, kilpailuassistentti, SAFA, puh. 09 5844 4215, pauliina.ilonoja@safa.fi (kuvapyynnöt)
Anssi Lassila, kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, SAFA, puh. 041 441 1219
Juha Jääskeläinen, kilpailusihteeri, SAFA, puh. 045 139 3665