TIEDOTE: HELSINKIIN SUUNNITELLAAN MAAILMANLUOKAN ARKKITEHTUURI- JA DESIGNMUSEOTA

Helsinkiin ehdotetun uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon konseptisuunnitelma on valmistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin tilaama suunnitelma julkistettiin torstaina 28. maaliskuuta.
 
Suunnitelma esittää, että Helsinkiin rakennetaan maailman paras arkkitehtuuri- ja designmuseo. Museo näyttäisi kokoelmillaan ja tarinoillaan, miten suunnittelijoiden ja muotoilijoiden valinnat ovat rakentaneet yhteistä maailmamme. Museo kokoaisi ihmisiä yhteen tuoden arkkitehtuurin ja designin yhteiskunnalliseen keskusteluun tulevaisuuden suurten kysymysten ratkaisemiseksi. Museon tavoite on sytyttää katsomaan maailmaa suunnittelijan silmin: kaiken voi tehdä toisin, paremmin.
 
Museon tavoitteena olisi ehdotuksen mukaan olla käyttäjälähtöinen, aktiivisesti avoin sekä kunnianhimoisesti kokeileva. Museon sydän olisi pohjoismaiden merkittävin ja laajin arkkitehtuuria ja designia yhdistävä ydinnäyttely. Muotoilua ei vain esiteltäisi, vaan sitä pääsisi myös kokeilemaan sellaisena, miksi se on alun perin luotu: pidettävänä, tartuttavana, koskettavana. Uuden teknologian myötä voisi kokea myös sellaista suunnittelua, jota ei vielä ole olemassa ja testata tulevaisuuden ratkaisuja virtuaalitilassa. Museo olisi alusta, yhteistyökumppani ja solmukohta arkkitehtuurin ja designin toimijoiden, eri alojen ja käyttäjien yhteistyölle.
 
Konseptisuunnitelmatyön käynnistivät syksyllä 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki yhteistyössä Designmuseon säätiön ja Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön kanssa. Suunnitelman laativat toimitusjohtaja Tuomas Auvinen, vanhempi asiantuntija Outi Kuittinen ja museoasiantuntija Ulla Teräs. Konseptityön tukena oli valtion, kaupungin ja museoiden edustajista koostunut ohjausryhmä. Työtä edelsi elokuussa 2018 julkistettu selvitys toteuttamisen edellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä.
 
Museota kaavaillaan Eteläsatamaan
 
Konseptisuunnitelmatyön aikana ministeriö ja Helsingin kaupunki ovat valmistelleet yhteisen näkemyksen hankkeen mahdollisesta toteutusmallista. Ehdotuksessa museon pohjaksi perustettaisiin uusi säätiö, johon yhdistyisivät myös olemassa olevien museoiden taustasäätiöt. Lisäksi museon toimintaa varten perustettaisiin yritys. Museorakennus toteutettaisiin Eteläsataman alueelle osana alueen laajempaa kokonaiskehittämistä. Hankkeen eteneminen vaatii jatkoselvityksiä tarvittavista tiloista, taloudesta ja hallinnosta. Valmistelun on tarkoitus jatkua kevään aikana.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki päättävät ehdotetun toteutusmallin valmistelun jatkamisesta yhteistyössä nykyisten museo-organisaatioiden kanssa.
 
Suomi ansaitsee maailmanluokan arkkitehtuuri- ja designmuseon. Sen toteuttamiselle Helsinkiin on erinomaiset mahdollisuudet ja tuki, tämä on käymissämme keskusteluissa tullut selväksi. Suomi tunnetaan arkkitehtuuristaan ja designistaan. Maineen varaan kannattaa rakentaa ja vauhdittaa näin myös alojen kehitystä ja kasvua. Uusi museo ammentaa perinteestä, mutta haastaa totutun museokokemuksen ja auttaa näkemään tulevaisuuden vaihtoehtoja. Näin se entisestään lisää Helsingin tunnettuutta ja vetovoimaa maailman toimivimpana kaupunkina, sanoo projektiryhmän johtaja, toimitusjohtaja Tuomas Auvinen.
 
Olen iloinen, että viime syksynä käynnistämäni uuden museon konseptityö on edennyt hyvin. Arkkitehtuurin ja designin merkitys suomalaisille tunnetaan ja uusi museo koetaan laajasti tarpeelliseksi, mistä kertoo hankkeen positiivinen vastaanotto, sanoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.
 
Kaupunki on valmis edistämään konseptisuunnitelman mukaisen uuden museon rakentamista Helsinkiin, mikäli yhteisymmärrys hankkeen rahoituksesta ja etenemisestä eri kumppanien kanssa löytyy. Keskeistä on, että kaupunki investoi maailmanluokan sisältöön ja kokemuksellisuuteen – ei pelkkiin seiniin. Eteläsataman alueen kehittäminen ja merellisyys on kaupungille tärkeää. Museon sijoittaminen juuri tälle alueelle avaa kaupungille mahdollisuuden uudenlaisen kaupunkitilan kehittämiselle ydinkeskustaan, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.
 
Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo katsovat rohkeasti tulevaisuuteen!
 
Arkkitehtuurimuseon vs. johtaja Reetta Heiskanen ja Designmuseon johtaja Jukka Savolainen jakommentoivat uunituoretta konseptia:
 
Erinomaista, että uudelle museolle on saatu toteutuskelpoinen konsepti! Nyt julkistettu Arkkitehtuuri- ja desigmuseo -konsepti antaa vahvan näkemyksen siitä, mitä tulevaisuuden museo on, ja miten sen vaikuttavuus kasvaa tiloja suuremmaksi. Molemmat museot ovat olleet aktiivisessa yhteistyössä konseptiryhmän, Helsingin kaupungin ja OKM:n kanssa ja miettivät jo, miten yhteistyötä voisi tiivistää ja katsoa kauemmas tulevaisuuteen kohti uutta museota. Nyt tärkeintä on saada poliittiset päätökset ja luoda hanke, joka pitkäjänteisesti rakentaa uutta yhteistä tulevaisuutta. Julkistetut konsepti ja toteutusmalliehdotus antavat erinomaiset edellytykset viedä hanketta eteenpäin. Tältä pohjalta Helsingin Etelärantaan on mahdollista luoda suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun solmukohta, aktiivinen alusta, jonka vaikutukset säteilevät Helsinkiin, Suomeen ja kansainvälisesti.
 
Lisätietoja:
 
Konseptisuunnitelma 
 
Kansainvälistä huipputasoa edustava Arkkitehtuuri- ja designmuseo Helsinkiin – Selvitys toteuttamisen edellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:29
 
 
Yhteydenotot:
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p.+358 295 3 30129, riitta.kaivosoja@minedu.fi
 
Helsingin kaupunki:
Yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti, p. +358 400 536 581, sanna-mari.jantti@hel.fi
 
Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö:
Va. museonjohtaja Reetta Heiskanen, p. +358 50 5449 094, reetta.heiskanen@mfa.fi
 
Designmuseon säätiö:
Museonjohtaja Jukka Savolainen, p. +358 50 307 0455, jukka.savolainen@designmuseum.fi
 
Projektiryhmän johtaja:
Toimitusjohtaja Tuomas Auvinen, p. +358 50 648 48, tuomas@creader.fi