TIEDOTE: ARKKITEHTUURIMUSEO PILOTOI DIALOGEJA

Arkkitehtuurimuseo
Tiedote 17.8.2018
 
Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo ovat liittyneet mukaan Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran käynnistämään Erätauko-hankkeeseen. Tavoitteena on vahvistaa museoiden yhteiskunnallista roolia ja kehittää uusia tapoja rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 
Erätauko-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan, luottamusta toisiinsa, ymmärrystä tulevaisuuden kehityssuunnista ja niiden kytkeytymisestä päätöksentekoon. Rakentavaan keskusteluun kaivataan mukaan varsinkin heitä, jotka eivät yleensä osallistu tämän kaltaisiin tilaisuuksiin tai koe yhteiskunnallista keskustelua luontevaksi. Erätauko-tapahtumiin saa tulla antamaan neuvoja, oppimaan tuntemattomilta ja haastamaan naapurin.
 
Arkkitehtuurimuseo toimii hankkeessa pilottikohteena. Syksyn aikana järjestetään Sitran mentoroimia dialogeja suomalaisesta kulttuuriperinnöstä, arkkitehtuurista sekä tulevaisuuden museosta. Arkkitehtuurimuseo sitoutuu levittämään pilotin oppeja koko suomalaiselle museokentälle. ”Museoiden kehittämisen kannalta ihmisten kohtaaminen on aivan välttämätöntä. Ja toisaalta museot voivat dialogitilojen avulla synnyttää empatiaa”, toteaa Arkkitehtuurimuseon väliaikainen johtaja Reetta Heiskanen. Dialogien sisällöt, tarpeet ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä yhteisöjen kanssa. Arkkitehtuurimuseo kutsuu esimerkiksi kaupunginosayhdistykset ja aktivistit sekä nuoret ja oppilaitokset nostamaan esiin näkökulmia ja keskustelunaiheita.
 
Lisätiedot:
 
https://www.sitra.fi/hankkeet/eratauko/
 
Reetta Heiskanen
väliaikainen johtaja
näyttelypalveluiden päällikkö
Arkkitehtuurimuseo
puh. 050 544 9094