TIEDOTE: ARKKITEHTUURIMUSEO- JA TIEDOTUSKESKUSSÄÄTIÖN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA VAIHTUU

Arkkitehtuurimuseo
Tiedote 21.6.2018
 
Arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiön hallituksen puheenjohtaja vaihtuu
 
Arkkitehti, professori Pirjo Sanaksenaho on valittu Arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Sanaksenaho aloittaa tehtävässä 6.8.2018.
 
”Päätöstä säätiön puheenjohtajan vaihdoksesta on valmisteltu vuodesta 2017 alkaen. Museo elää murroskautta, ja tässä tilanteessa on tärkeää varmistaa tiedon siirto ja toimintojen jatkuvuus”, toteaa puheenjohtajan vaihdoksen myötä säätiön hallituksen rivijäseneksi siirtyvä Marco Steinberg. Normaalin hallituskierron mukaisesti sekä puheenjohtajan että hallituksen varapuheenjohtajan, Samuli Miettisen, hallituskaudet loppuvat samanaikaisesti kuluvan vuoden lopussa. “Vaihdon suunnitelmallisuus on kriittinen säätiön toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi”, jatkaa Steinberg.
 
”Arkkitehtuurimuseo on uusien mahdollisuuksien äärellä. Säätiön hallituksen puheenjohtajana pääsen vetovastuuseen kehittämistyöstä yhdessä museon henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa”, kertoo Sanaksenaho.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki selvittävät yhteistyössä Designmuseon säätiön ja Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiön kanssa kansainvälistä huipputasoa edustavan arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuuden toteuttamisvaihtoehtoja.
 
Lisätietoja:
 
Marco Steinberg
puhelin +358 40 482 7508