TIEDOTE: ANOTHER GENEROSITY AVAUTUU YLEISÖLLE 26. TOUKOKUUTA

Arkkitehtuurimuseo
Tiedote 25.5.2018


Another Generosity avautuu yleisölle 26. toukokuuta


 
Pohjoismaiden paviljongin näyttely Another Generosity avautuu yleisölle lauantaina Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa. Näyttely on yhteispohjoismainen ponnistus, josta vastaavat Suomen arkkitehtuurimuseo, Ruotsin ArkDes ja Norjan Nasjonalmuseet. Sen avasivat opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, Suomen Italian suurlähettiläs Janne Taalas ja Norjan valtiosihteeri Marianne Hagen.
 
Näyttelyn avajaispuheissa korostui pohjoismaisen yhteistyön merkitys. Tämä tuli esiin muun muassa Anita Lehikoisen puheessa: "Pohjoismaisella paviljongilla on Venetsiassa jo yli 50 vuoden vahvat perinteet. Se on ollut edelläkävijä monelle pohjoismaisen kulttuurin yhteisesittäytymiselle, joita tänä päivänä syntyy ja toteutetaan monen eri toimijan aloitteesta eri puolilla maailmaa. Pohjoismaisuus kiinnostaa ja on vahva brändi."
 
Luonnon ja rakennetun ympäristön suhde tarkasteltavana
 
Tämän vuoden Freespace-teeman mukaisesti Another Generosity tarkastelee luonnon ja rakennetun ympäristön suhdetta ja uusien arkkitehtuurin näkökulmien edellytyksiä muovata maailmaa tavoilla, jotka tukevat luonnon ja rakennetun ympäristön symbioottista rinnakkaiseloa. Näyttely pyrkii luomaan tilaelämyksen, joka parantaa tietoisuuttamme ympäristöstämme. Lisäksi tarkoituksena on edistää vuoropuhelua, keskustelua ja kritiikkiä, joiden avulla voidaan luoda uusia keinoja muovata maailmaa reiluin pelisäännöin.
 
Installaatio koostuu dynaamisesta solurakenteesta. Ilmalla täytetyt elementit toimivat välittäjinä luonnontilaisen ja rakennetun ympäristön kesken. Ne reagoivat ulkoisiin ja toisinaan näkymättömiin ärsykkeisiin ja luovat uudenlaisen elämyksen; hetkellisen epäröinnin, joka vahvistaa tietoisuuttamme ympäristöstämme.
 
”Ihmisen toiminnan geologiset vaikutukset ovat niin voimakkaita, että ne ovat muuttaneet planeettamme käyttäytymistä. Onkin hyvä hetki pohtia uudelleen perussuhdetta rakennuksiemme ja ympäristön välillä. Arkkitehtuurin keinoin voimme tarkastella rakennusta kokonaisena järjestelmänä, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa", toteaa näyttelyn kuraattori Eero Lundén ja jatkaa: "Määritämme suhteemme ympäristöömme arkkitehtuurin kautta. On siis tärkeää pohtia minkälaisen maailmankuvan mukaan ympäristöämme luomme ja minkälaisen arvomaailman seurausta arkkitehtuuri on.
 
Pohjoismainen paviljonki näyttelyineen on Biennaalissa kuin kevyt tuulahdus. Näyttelyn komissaari Reetta Heiskanen arvioikin kokonaisuutta: "Kokemuksellinen näyttely on saanut avajaispäivinä osakseen paljon huomiota ja ihailua. Se houkuttelee taiteen keinoin miettimään, mitä arkkitehtuuri on tänään ja mitä se voisi olla tulevaisuudessa. Haluammekin provosoida kävijöitä pohtimaan kysymystä maailmankuvamme muutoksesta.”
 
Pressipankki
https://www.dropbox.com/sh/smmmvdu1spev9kl/AAD7u7G18RfyGYSpUDiv2_cga?dl=0
 
Lisätiedot:
Salla Bedard
viestinnän suunnittelija / AD
Arkkitehtuurimuseo
045 7731 0492
salla.bedard@mfa.fi