ARKKITEHTUURIMUSEO: YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Arkkitehtuurimuseo
Tiedote
Julkaisuvapaa heti
24.10.2017


ARKKITEHTUURIMUSEO: YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Arkkitehtuurimuseon yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 10.10.2017. Heinäkuussa alkaneen yhteistoimintaprosessin aikana selvitettiin kaikki säästömahdollisuudet, mutta museon talouden alijäämää ei pystytä kattamaan ilman henkilöstövaikutuksia.

Toimintoja uudelleen järjestetään, neljä työntekijää joudutaan irtisanomaan ja 10 työntekijää lomautetaan neljäksi viikoksi vuoden 2017 aikana. Arkkitehtuurimuseo järjestää työllistymistä edistävässä toimintasuunnitelmassa määritetyt tukitoimenpiteet irtisanomisen kohteeksi joutuville henkilöille. Uudelleensijoittamisen ja koulutuksen mahdollisuuksia kartoitetaan henkilöiden koko irtisanomisajan. Säästötoimenpiteiden ja uudelleenjärjestelyjen kautta rakennetaan kestävää ja taloudellisesti vakaampaa organisaatiota.

Henkilökunnan vähentymisen vuoksi Arkkitehtuurimuseon toimintoja on myös supistettava. Organisaation vastuualueet järjestetään uudelleen 1.1.2018 alkaen, näyttelytoimintaa supistetaan suhteessa henkilöstövähennyksiin ja museon tapahtumatuotannon toteutus ulkoistetaan. Arkisto- ja kirjastotoiminnan resursseja ei supistettu.

Organisaatiouudistuksesta johtuen museossa keskitytään nyt käytännön muutosten läpivientiin. Uusien vastuualueiden toiminta käynnistetään loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana. Tavoitteena on lisätä vaikuttavuutta tuomalla museon perinteiset vahvuudet laajemman yleisön käyttöön, sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on paitsi saavutettavuuden lisääminen myös omien projektituottojen ja yhteistyöverkoston kasvattaminen taloudellisen vakauden saavuttaseksi.

Arkkitehtuurimuseon tulevaisuus on sekä nykyisen asiantuntemuksen että uuden toiminnan kehittämistä. Kokoelmat ja historiallinen asiantuntemus ovat toiminnan ydin, joka mahdollistaa uuteen rooliin kasvamisen. Kaupungistumisen eteneminen tulee lisäämään tarvetta museon erikoisasiantuntemukselle. Uusilla toimintatavoilla museo asettuu kokoavaksi voimaksi julkisille ja yksityisille toimijoille. Tulevaisuudessa tutkimusyhteistyötä haetaan kotimaisten verkostojen lisäksi myös kansainvälisesti ja museon oman tutkimuksen rooli tulee painottumaan entistä vahvemmin tutkimuksen johtamiseen ja fasilitointiin.Lisätietoja:

Marco Steinberg, hallituksen puheenjohtaja (+358 40 4827508, marco@snowcone.fi)
Juulia Kauste, johtaja (+358 45 77311233, juulia.kauste@mfa.fi)

Arkkitehtuurimuseo lyhyesti:

Museon toimintabudjetti 2016 oli 2Me ja henkilöstöä oli 27. Museo perustettiin vuonna 1956. Arkkitehtuurimuseo toimii valtakunnallisena erikoismuseona. Museolaki määrittää Arkkitehtuurimuseon tehtäväksi ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä.

Lataa koko lehdistötiedote pdf-muodossa »
Lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.