TIEDOTE: ARKKITEHTUURIMUSEON ASIANTUNTIJUUS KAUPUNKIKEHITYKSEN YHDYSSITEEKSI

Arkkitehtuurimuseo / Tiedote
6.6.2017
 

Arkkitehtuurimuseon asiantuntijuus kaupunkikehityksen yhdyssiteeksi


 
 
Arkkitehtuurimuseossa puhaltavat uudet tuulet. Museo tekee uusia avauksia arkkitehtuurin ja kaupunkikulttuurin saralla. Uusi suunta luo yhteyksiä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten näkökulmien välille katsoen kohti huomista ja urbaania tulevaisuutta.
 
Arkkitehtuurin yhteiskunnalliset vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen, ja uudella suunnallaan Arkkitehtuurimuseo ottaa käyttöön tapoja, joilla se voi asiantuntijana palvella yhteiskuntaa paremmin. Arkkitehtuurimuseo tekee uusia avauksia ja pilottikokeiluja kolmella tavalla: 1) asiantuntijapalveluilla päättäjille ja ammattilaisille, 2) osallistaen kansalaisia ja 3) tarjoten arkkitehtuurin näyteikkunan ja kohtaamispaikan kasvavassa kaupungissa.
 
Asiantuntijuudella kohti tulevaa
Arkkitehtuurimuseo lanseeraa kesällä ja syksyllä uuden Urban Quest -ohjelman, joka on päättäjille ja vaikuttajille suunnattu syväluotaus kaupunkien tulevaisuuteen ja muutokseen. Intensiiviohjelma on suunnattu poikkitieteellisesti arkkitehtuurin, talouden ja yritysmaailman asiantuntijoille, ja sen puhujakaartiin kuuluu niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin merkkinimiä.
 
Silta arkkitehtuurista arkeen
Viime vuosina Arkkitehtuurimuseo on tullut ulos kuorestaan: suosiota saavuttaneet arkkitehtuurikävelyt tuovat asiantuntijuuden osaksi arkea, osallistavat kaupunkilaisia ja mahdollistavat kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen. Myös Kehitetään kaupunkia -koululaispaja ulottaa vaikutuksensa ruohonjuuritasolta kaupungin hallintoon: Seinäjoella toteutetuissa pajoissa koululaiset visioivat alueensa kehitysmahdollisuuksia, jotka kaupunkilaisten käsien kautta päätyvät lopulta päättäjien pöydälle.
 
Ikkuna kaupunkiin ja arkkitehtuuriin
Museo hakee sellaisia tiloja, joissa se voi paremmin toteuttaa uutta suuntaansa. Arkkitehtuurimuseo tulee olemaan arkkitehtuurin ja kaupunkikulttuurin näyteikkuna. Museosta muodostuu kohtaamispaikka ihmisille alati kasvavassa kaupungissa.
 
Arkkitehtuurimuseo on aktiivinen toimija kaupunkien kehittymisessä ja urbanisaatiossa. Viedäkseen avauksiaan eteenpäin museo tekee yhteistyötä kaupungistumisen toimijoiden kanssa, mistä esimerkkinä hallituksen uusi jäsen, Kent Martinussen (Dansk Arkitektur Center).
 
Uudet avaukset tukevat ja laajentavat Arkkitehtuurimuseon perinteistä näyttely- ja tapahtumatoimintaa, ja uusin palveluin museo kutsuu niin päättäjiä, organisaatioita kuin kansalaisiakin mukaan keskusteluun. Riippumattomana toimijana Arkkitehtuurimuseo tarjoaa luonnollisen alustan eri tahojen yhteen saattamiseksi ja keskustelun käymiseksi kaupunkikulttuurista monella tasolla, lapsista ja nuorista päättäjiin sekä paikallisista asioista valtakunnallisiin ja kansainvälisiin asioihin.
 
Tiistaina 6.6. avataan myös kaksi näyttelyä. Perspektiivejä on osa Arkkitehdin ääni – sarjaa. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen tutkii arkkitehtuurin esittämisen problematiikkaa museon pienessä salissa.
 
Pihatilaa annetaan vuosittain kokeiluihin. Hirsitetris on Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun sekä Arkkitehtuurimuseon yhteistyössä suunnittelema paviljonki, joka tuo palan perinteistä ja ekologista hirsirakentamista keskelle kaupunkikeskustaa.
 
 
Lataa lehdistökuvia
 
Lisätiedot
Johtaja Juulia Kauste, juulia.kauste@mfa.fi, p. +358 45 773 11233
Urban Quest, www.mfaurbanquest.fi