NÄYTTELY: LE CARRÉ BLEU: LEGENDAARINEN PIENI ARKKITEHTUURILEHTI HELSINGISTÄ, 1958–1961

Näyttely Arkkitehtuurimuseon pienessä näyttelysalissa 15.6.2016–2.10.2016
 
Näyttely avaa Le Carré Bleu -arkkitehtuurilehden varhaisia vuosia Helsingissä, jolloin moderni arkkitehtuuri oli suuressa murroksessa. Arkkitehtuuriteoriaan keskittynyt julkaisu kokosi samanmieliset ystävät ja kollegat vaihtamaan ajatuksia arkkitehtuurista yli kansallisten rajojen. Tässä roolissaan lehti loi puitteet paitsi uuden arkkitehtisukupolven esiin nousulle myös korkeatasoiselle, tieteenrajat ylittävälle keskustelulle. Lehdellä oli tärkeä rooli paitsi suomalaisen arkkitehtuurin, myös kulttuurihistorian näkökulmasta.
 
Professori Aulis Blomstedt Helsingin teknillisestä korkeakoulusta perusti Le Carré Bleun yhdessä kolmen teoreettisesti suuntautuneen nuoren arkkitehdin, Keijo Petäjän (1919–1988), Reima Pietilän (1923–1993) ja Eero Eerikäisen, sekä ranskalaisen arkkitehdin Andre Schimmerlingin (1912–2009) ja Arkkitehtuurimuseon ensimmäisen johtajan, Kyösti Ålanderin (1917–1975) kanssa. Lehden nimi, “sininen neliö”, viittasi Mondrianin abstrakteihin maalauksiin ja taiteen tärkeään rooliin modernin arkkitehtuurin muotokielen luomisessa.
 
Perustajilleen lehti edusti keskustelufoorumia. Sen sivuilla oli lupa vaihtaa ajatuksia arkkitehtuurin esteettisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta vapaasti eri näkökulmista. Painottamalla muodon problematiikkaa lehti kritisoi funktionalismia, joka oli ajan vallitseva periaatesuunta. Kritiikki kohdistui myös julkisen rakentamisen heikkoon laatuun.
 
Näyttely on jaettu kolmeen osioon. Ensimmäinen osio kokoaa lehden teemanumerot graafiseen historiikkiin perustamisesta alkaen. Lehden syntyhistoriaa ja teemanumeroita tarkastellaan suhteessa keskeisiin tapahtumiin. Näitä olivat muun muassa Suomalaisten arkkitehtien osallistuminen CIAM-konferensseihin sekä Aulis Blomstedtin perustama CIAM-PTAH-ryhmä. Samalla seurataan kasvavaa ryhmää toimittajia ja sisällöntuottajia, jotka liittyivät lehden kasvavaan kansainväliseen verkostoon.
 
Näyttelyn toinen osio on omistettu lehden sisällön kartoitukselle kolmen johtavan ajattelijan ja heidän tematiikkaansa kautta. Esillä on Aulis Blomstedtin muodon ja tilan tutkielmia, jotka kulminoituivat Canon 60 -mittasuhdejärjestelmän esittelyyn, Keijo Petäjän kirjoituksia tilallisesta havaitsemisesta ja Reima Pietilän orgaanis-morfologisia tutkielmia.
 
Kolmas osio tutkii lehden graafista ilmettä ja ulkoasua. Alun perin lehti ilmestyi neljästi vuodessa 21cm x 21cm kokoisena haitarimallina, jonka mustavalkoista ulkoasua siniset kohokohdat joskus rikkoivat. Näyttelyssä on esillä Blomstedtin, Petäjän ja Pietilän taittamia kansia. Miehet editoivat varhaisia lehtiä vuorotellen tehden jokaisesta numerosta uniikin sekä sisällön että ulkoasun puolesta. Osiossa esitellään kopioita lehden numeroista, valokuvia, käsinkirjoitettuja muistiinpanoja ja koneella kirjoitettuja käsikirjoituksia.
 
Näyttelyn on kuratoinut Yalen Arkkitehtuurikoulun professori Eeva-Liisa Pelkonen yhdessä Arkkitehtuurimuseon tutkija Petteri Kummalan kanssa. Näyttelyn suunnittelusta vastaa arkkitehti Philip Tidwell.
 
 
Lisätiedot ja lehdistökuvat
Ilona Hildén, tiedottaja
Arkkitehtuurimuseo
ilona.hilden(a)mfa.fi
+358 (0)45 7731 0468
 
Käyntiosoite
Arkkitehtuurimuseo
Kasarmikatu 24
00130 Helsinki
 
Aukioloajat
ti–su 11–18
ke 11–20
 
Pääsymaksut
Aikuiset 8 €, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 4 €
Alle 18-vuotiaat ja sotaveteraanit ilmaiseksi
Yhteislippu Arkkitehtuurimuseoon ja Designmuseoon 12 €.
Museokortti käy Arkkitehtuurimuseossa.

Le Carré Bleu 1/1958. Editointi ja taitto: Reima Pietilä
Le Carré Bleu 4/1959. Kansikuva: Aulis Blomstedt