NÄYTTELY: KAUNEUS, KÄYTÄNNÖLLISYYS, KESTÄVYYS. VALTION RAKENTAMISEN KAKSI VUOSISATAA 1811–2011

Näyttely Suomen rakennustaiteen museossa 2.3.–30.4.2011

Valtion rakentaminen on ollut Suomessa aktiivista ja monipuolista ja se on merkittävällä tavalla muokannut niin kaupunkirakenteen kuin yhteiskunnankin kehitystä. Valtion rakentamisen voidaan katsoa alkaneen syyskuun 3. päivänä 1811 kun Venäjän keisari julistuksellaan “Kaikille maille yhtä hyödyllisen kuin kaunistavan rakennustaidon valvomista varten” perusti Intendentinkonttorin. Intendentinkonttoria ovat seuranneet Yleisten rakennusten ylihallitus, Rakennushallitus, Valtion kiinteistölaitos ja nykyinen Senaatti-kiinteistöt. Tehtävät ovat vuosisatojen aikana yhteiskunnan kehityksen myötä muuttuneet. Rakentamispainotteisesta toiminnasta on siirrytty valtion virastoille ja laitoksille suunnattujen monimuotoisten toimitilapalvelujen tarjontaan. Edelleen keskeinen osa Senaatti-kiinteistöjen toimintaa muodostuu rakentamisesta ja olemassa olevan rakennuskannan vaalimisesta.

Senaatti-kiinteistöt ja Suomen rakennustaiteen museo järjestävät valtion rakentamisen 200-vuotisjuhlavuoden merkeissä näyttelyn Kauneus, käytännöllisyys, kestävyys – Valtion rakentamisen kaksi vuosisataa 1811–2011. Näyttelyssä esiteltävät rakennuskohteet
on valinnut Senaatti-kiinteistöjen ja museon yhteinen työryhmä. Piirustusten, valokuvien ja pienoismallien lisäksi kohteita esitellään liikkuvan kuvan avulla. Näyttelyn vanhimpia kohteita ovat vuonna 1828 valmistunut Senaatintalo ja Säätytalo, joka valmistui vuonna 1890. Uusinta arkkitehtuuria näyttelyssä edustavat mm. tänä keväänä valmistuva Helsingin Musiikkitalo, Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskus (2004) ja Valtion pelastuskoulu Kuopiossa (1992–2005).

Historiaosuuden lisäksi näyttelyssä esitellään multimediatekniikan keinoin toteutettu Tulevaisuusosio, johon on koottu Senaatti-kiinteistöjen ajatuksia tulevaisuuden työympäristöstä, suunnittelutavoitteista ja -menetelmistä sekä esimerkkejä uusista työympäristöratkaisuista. Näyttelyssä on esillä myös Intendentinkonttorin aikaisia luonnoksia ja vaihtoehtoisia suunnitelmia. Senaatti-kiinteistöt hankki myynnissä olleet piirustukset juhlistaakseen valtion rakentamisen 200-vuotista historiaa ja luovutti ne pysyvästi Museoviraston hallintaan liitettäväksi osaksi Åkerfeldtin kokoelmaa, jonka yhteyteen ne olivat aiemminkin kuuluneet.

Näyttelyn käsikirjoituksesta vastaa Rakennustaiteen museon tutkimuspäällikkö, FT Juhana Lahti ja näyttelyn suunnittelusta arkkitehti SAFA Hannele Grönlund.

Näyttely siirtyy Helsingistä Turkuun Akatemiataloon (6.5.–29.5.2011) ja sen jälkeen Jyväskylään Keski-Suomen museoon (9.9.–30.10.2011), Ouluun Pohjois-Pohjanmaan museoon (8.11.2011–1.1.2012) ja lopuksi Kuopioon Muotoiluakatemian tiloihin (10.1.–29.1.2012).

Julkaisut

Kauneus, käytännöllisyys, kestävyys
Valtion rakentamisen kaksi vuosisataa 1811–2011
Näyttelyn yhteydessä ilmestyy FT Juhana Lahden kirjoittama ja Senaatti-kiinteistöjen julkaisema 160-sivuinen arkkitehtuuriteos, jossa näyttelykohteiden lisäksi esitellään laajasti viimeisten vuosikymmenten merkittävimpiä valtion rakennushankkeita. Teos on suomen- ja ruotsinkielinen ja siinä on englanninkielinen tiivistelmä.
Hinta museon kirjakaupassa 36,00 €


Ohjelmisto

Arkkitehti Päivi Hietasen luento “Tulevaisuuden työympäristö”
Keskiviikkona 9.3. kello 18.00–19.30 Rakennustaiteen museossa, Kasarmikatu 24.

Opastettu tutustuminen Toimistotalo Haka 6:een
Keskiviikkona 23.3. kello 17.00–19.00, Hakaniemenranta 6. Rajoitettu osallistujamäärä. Sitova ennakkoilmoittautuminen Rakennustaiteen museossa 9.3. Tulevaisuuden työympäristö -luennon yhteydessä.

Opastettu tutustuminen Otaniemen kampuksen uusimpiin rakennuskohteisiin
Torstaina 7.4. bussikuljetus Kiasman tilausajopysäkiltä kello 16.15. Vierailukohteet VTT Digitalo ja MIKES. Rajoitettu osallistujamäärä. Sitova ennakkoilmoittautuminen 30.3. mennessä Rakennustaiteen museon lippukassalla.

Opastettu tutustuminen Helsingin Musiikkitaloon
Tiistaina 10.5. kello 17.00–19.00, lähtö Musiikkitalon eteläovelta,
Mannerheimintie 13 A. Rajoitettu osallistujamäärä. Sitova ennakkoilmoittautuminen 3.5. mennessä Rakennustaiteen museon lippukassalla.

Opastetut tutustumiskäynnit on tarkoitettu näyttelyssäkävijöille. Ilmoittautuminen tapahtuu käynnin yhteydessä museon lippukassalla.

Lisätietoja ohjelmasta

Säätytalo, Helsinki, 1890
Suunnittelija: Gustaf Nyström
Kuva: Simo Rista

Turun rautatieasema, Turku, 1940
Suunnittelijat: Väinö Vähäkallio ja Martti Välikangas
Kuva: O. Lehtonen / Suomen rautatiemuseo

Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki, 1998
Suunnittelija: Steven Holl
Kuva: Jussi Tiainen

Metsäntutkimuslaitos METLA, Joensuu, 2002–2004
Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Sarc Oy / Sarlotta Narjus, Antti-Matti Siikala
Kuva: Jussi Tiainen