NÄYTTELY: HOITO JA HOIVA. PARANTAVAT TILAT SILLOIN JA NYT

Näyttely Arkkitehtuurimuseossa 25.11.2015–5.6.2016
 
Tervetuloa lehdistötilaisuuteen 24.11. kello 11.00
 
“A Hospital should do the patient no harm”
- Florence Nightingale, 1858 -
 
Arkkitehtuurimuseon ja Suomen arkkitehtiliitto SAFAn tuottama näyttely esittelee terveydenhuollon ja hyvinvoinnin rakentamisen kehittymistä arkkitehtuurikilpailuiden kautta 1800-luvun loppupuolelta nykypäivään.
 
Näyttely tarjoaa läpileikkauksen terveydenhuollon alaan, joka on vuosikymmenten aikana muuttunut merkittävästi. Painopiste on vähitellen siirtynyt sairauden hoidosta terveyden ylläpitämiseen ja ennalta ehkäisevään työhön.
 
Terveydenhuollon rakennukset heijastavat oman aikakautensa ajatuksia terveydestä ja terveydenhoidosta. Tiedon karttuessa myös rakennusten arkkitehtuuri on mukautunut vastaamaan uusiin haasteisiin. Samaan aikaan arkkitehtuurikilpailut ovat tuoneet uusia ideoita ja ratkaisumalleja terveydenhuollon rakentamiseen. Viimeaikaisten kohteiden lisäksi esitellään vanhempia rakennuksia, jotka ovat muokanneet hoitokokemusta eri aikakausina. Esillä ovat myös tuoreet arkkitehtuurikilpailut vuodelta 2015: Lapin keskussairaalan laajennus ja HUS:n Traumakeskus-Syöpäkeskus.
 
Arkkitehtuurikilpailuilla on tärkeä rooli suomalaisen rakennuskannan muovaajana. Rakennuksen tilaajalle ja käyttäjälle ne mahdollistavat useiden, laadukkaiden vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelemisen rinnakkain. Avoimina ja anonyymeina käytävät kilpailut nostavat eri taustaisia ja uransa eri vaiheissa olevia arkkitehteja esiin ja uudistavat alaa. Arkkitehtuurikilpailujen myötä saadaan uusia ideoita ja tuloksista päästään valitsemaan kulloinkin parhaiten tarkoitukseensa sopiva vaihtoehto
 
Näyttelyn kohteet on valinnut professori, arkkitehti Hennu Kjisik. Oheisohjelma avaa hyvinvoinnin teemoja luentojen, keskustelutilaisuuksien ja kahden Vaikuttajafoorumin kautta.
 
Näyttelyn tukemiseen ovat osallistuneet Durat, Hygiene+, Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry, Suomen sairaanhoitajaliitto ry, ja Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis.
 
Näyttelyn seitsemän pääteemaa ovat
Paviljonkisairaalat / Parantolat ja funktionalismi / Jälleenrakentaminen / Keskussairaalat / Terveydenhuolto koneena / Hyvinvointi laajenee / Terveydenhuolto ihmisten keskellä / Ajankohtaista 2015
lue näyttelyn pääteemoista >>
 
Näyttelyssä esitellyt pääkohteet
katso lista >>
 
Lisätiedot ja lehdistökuvat
Ilona Hilden, tiedottaja
+358 8 (0)45 7731 0468
Ilona.hilden@mfa.fi
 
Arkkitehtuurimuseo
Kasarmikatu 24
00130 Helsinki