NÄYTTELYT TARJOLLA KIERTOON

   
ANNUAL RINGS – A NEW GENERATION OF WOOD ARCHITECTURE IN FINLAND
tells the story of Finnish wood architecture over the past two decades. The exhibition showcases 14 innovative Finnish wood architecture projects. The included projects have been selected not only for their quality, but also for the experimental nature of their execution.
 
FINNISH ARCHITECTURE — 7th BIENNIAL REVIEW
The exhibition presents 15 jury-selected projects completed between July 2013 and June 2015 in photographs, drawings, and a film about the participating architecture offices, their projects and users. The Review highlights a number of interesting new inroads in housing development, as well as Finnish restoration expertise.
 
LAPIN MATKAILUA LUOTIIN MAISEMILLA JA ARKKITEHTUURILLA
Lapin matkailua -kiertonäyttely esittelee ensi kertaa pohjoista matkailuarkkitehtuuria ja maisemakulttuuria 1930–40-luvun Suomessa. Lapin hotellien ja majatalojen kautta valottuvat paitsi kotimaan matkailun kehitys myös kansainväliset ja kansalliset vaikutteet kasvavan maan ilmeessä. Suomen- ja englanninkielinen kokonaisuus pohjautuu Harri Hautajärven tutkimustyöhön ja Arkkitehtuurimuseon kokoelmiin. Kiertonäyttely on sovitettavissa erikokoisiin tiloihin ja sen sisältöön on mahdollista lisätä lainaajan omia kokoelmia. Näyttely on valmis kiertoon maaliskuusta 2018 alkaen. 

PORRASKIVELTÄ PUIDEN SIIMEKSEEN – SUOMALAISEN PUUTARHATAITEEN JA ARKKITEHTUURIN DIALOGEJA
 
Kiertonäyttelyssä tarkastellaan puutarhataiteen ja arkkitehtuurin välistä suhdetta 1700-luvulta 2000-luvulle, yksittäisistä puutarha- ja maisemakohteista kokonaisten kaupunginosien viherympäristöjen suunnitteluun. Näyttely avaa rakennettua maisemaa kokonaisuutena ja kannustaa pohtimaan arkkitehtuurin, puutarhan tai maiseman milloin harmonisia tai huomaamattomia, milloin erottuvia ja ehkä riitasointuisiakin dialogeja. Näyttelyssä esitellään 17 kohdetta, joissa rakennus tai rakennusryhmä ja niitä ympäröivä puutarha yhdessä muodostavat oman aikansa henkeä kuvastavan taideteoksen sekä 8 suomalaista
maisema- ja puutarhasuunnittelijaa. 

SUOMALAINEN RIVITALO – TYÖVÄENASUNNOSTA KESKILUOKAN UNELMAKSI 
Näyttely piirtää kuvan suomalaisesta asuntopolitiikasta, kaupunkisuunnittelusta ja arkkitehtuurista vuosina 1900–1960 rivitaloasumisen kautta. Näyttelyn kohteet ovat tunnettujen ja unohtuneiden mestareiden töitä eri puolilta Suomea, joiden avulla katsoja pääsee tutustumaan korkeatasoiseen arjen arkkitehtuuriin.
 
SUOMI SEVEN – EMERGING ARCHITECTS FROM FINLAND 
introduces a full line-up of Finland’s most promising up-and-coming architectural talents born in the 1970s and 80s. The presented architects have already built up an internationally notable portfolio – a key strength in terms of Finland’s future as a nation of architecture. Thanks to Finland’s established tradition of open architectural competitions, many emerging Finnish architects have had the opportunity to work on major projects at a relatively early stage of their professional careers.
  
VÄRIKKÄÄMPI, ILOISEMPI, HIENOSTUNEEMPI – 1960-LUVUN SUOMALAISTA ARKKITEHTUURIA
Epookkinäyttely avaa 1960-luvun arkkitehtuurin teemoja, visuaalisia erityispiirteitä ja estetiikkaa muun muassa modulimuodon ja aikalaisvideoiden keinoin. Samalla se kutsuu tarkastelemaan ristiriitojen ja radikalismin aikakauden yhteiskunnallisia näkökulmia ja esittelee arkkitehtuurin keskeisiä tekijöitä.
 
 
Tiedustelut:
Lena Kingelin, hankevastaava
+358 40 5890424
etunimi.sukunimi@mfa.fi