ARKKITEHTUURIN KAKSIVUOTISKATSAUKSET
 
Poimintoja Suomen uusimman arkkitehtuurin kärjestä on esitelty näyttelyssä ja sen yhteydessä julkaistavassa kirjassa kahden vuoden välein vuodesta 2002 lähtien. Valitut kohteet edustavat monipuolisesti arkkitehtuurin eri osa-alueita ja vaihtelevat kooltaan pienrakennuksista kokonaisiin alueisiin ja aluesuunnitelmiin. Uusimmat katsaukset tarjoavat tutustumisväylän useissa medioissa ja tuovat keskustelun osaksi arkkitehtuurin esittelyä. Kansainväliselle yleisölle suunnattu katsaus tekee ajankohtaista arkkitehtuuriamme laajalti tunnetuksi ja tukee arkkitehtuurivientiä.
 
Näyttelyt ovat ensin esillä Arkkitehtuurimuseossa Helsingissä ja sitten lähtevät kiertoon. Esitysten yhteydessä järjestetään myös luentoja, keskusteluja ja seminaareja. Englanninkielisenä julkaistavassa kirjassa on arkkitehtuurikohteiden esittelyjen lisäksi koti- ja ulkomaisten kirjoittajien näkemyksiä maamme nykyarkkitehtuurista sekä tapahtumakalenteri. Sitä myydään näyttelyn yhteydessä ja kirjakaupoissa. Verkossa katsauksen valikoima on kaikkien ulottuvilla.
 
Kutakin katsausta varten nimetään asiantuntijajury, joka valitsee esiteltävät kohteet. Niinpä jokainen katsaus on sen juryn jäsenten yhteinen kannanotto. Juryn työn pohjana ovat sille lähetetyt ehdotukset, joita pyydetään arkkitehdeilta ja arkkitehtuurista kiinnostuneilta, mutta se voi valita myös muita kohteita.
 
Suomen Arkkitehtuuria. Kaksivuotiskatsaus 2018.

Kaksivuotiskatsaus 2018 tuo esiin valikoiman uusinta arkkitehtuuria, jota tarkastellaan eri näkökulmista näyttelyssä, kirjassa, verkossa ja keskusteluissa. Näyttely on muuntuva ja sopeutuu erilaisiin ja vaihtelevan kokoisiin tiloihin.
 
Katsauksen tuomariston puheenjohtaja on tänä vuonna portugalilainen arkkitehti Gonçalo Byrne, joka on toiminut muun muassa Mies van der Rohe -palkinnon tuomarina. Tuomariston muut jäsenet ovat arkkitehti Maire Mattinen ja arkkitehti Anni Vartola. Kaksivuotiskatsauksen näyttelysuunnittelusta vastaa työryhmä Klaus Aalto ja Hanna Anonen.
 
Kaksivuotiskatsausten järjestävät yhteistyössä Arkkitehtuurimuseo, Alvar Aalto -säätiö ja SAFA.