MYYTÄVÄT JULKAISUTTRANSFORMATION – TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE

Transformation – Towards a Sustainable Future on ajankohtainen katsaus kestävään rakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun. Arkkitehtuurimuseon Muutos – kohti kestävää tulevaisuutta -näyttelyn yhteydessä julkaistu kirja lähestyy aihetta useasta eri näkökulmasta vaihtelevissa mittakaavoissa. Ekologisten lähtökohtien lisäksi huomio kiinnittyy kestävyyden sosiaalisiin ja kulttuurisiin puoliin. Transformation – Towards a Sustainable Future avaa kestävän muutoksen prosesseja havainnollisesti esimerkkikohteiden kautta. Jätteiden käsittelyyn, kaupungistumiseen, lähidemokratiaan, energiaan ja materiaaleihin liittyviä kysymykset nousevat esille eri puolilla maailmaa toteutettujen hankkeiden valossa. Kestävään rakentamiseen liittyviä ilmiöitä taustoitetaan asiantuntija-artikkeleilla. Kirjan ovat toimittaneet Juulia Kauste, Kristiina Paatero ja Essi Rautiola. Kirjan artikkelien kirjoittajat ovat Hella Hernberg, Bruno Erat, Yrjö Suonto, Pekka Hänninen, Sara Ikävalko, Adrian Campbell, Pooran Desai ja Tommi Lindh. Graafisesta suunnittelusta on vastannut Salla Bedard.

Tekijä: Juulia Kauste, Kristiina Paatero ja Essi Rautiola (toim.), artikkelit: Hella Hernberg, Bruno Erat, Yrjö Suonto, Pekka Hänninen, Sara Ikävalko, Adrian Campbell, Pooran Desai ja Tommi Lindh. Kohdetekstit: Essi Rautiola
Sivumäärä: 160
Kuvitus: Runsas värikuvitus
Julkaisuvuosi: 2013
ISBN: ISBN 978-952-5195-44-6
Kieli: Englanti
Julkaisija: Arkkitehtuurimuseo
Hinta: 35,00 €

Takaisin »