MYYTÄVÄT JULKAISUTTHE DREAM OF THE NEW WORLD. AMERICAN INFLUENCE ON FINNISH ARCHITECTURE FROM THE TURN OF THE 20TH CENTURY TO THE SECOND WORLD WAR

Kirja The Dream of the New World käsittelee amerikkalaisvaikutusta suomalaisessa arkkitehtuurissa 1900-luvun vaihteesta toisen maailmansodan syttymiseen. Teoksessa on viisi lukua, joissa kerrotaan niin kutsutun "amerikanismin" leviämisestä Keski-Eurooppaan ja sitä kautta Suomeen, amerikkalaisista ilmiöistä ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä kaupunkisuunnittelussa, teollisuusarkkitehtuurista eli fordismin ja taylorismin saapumisesta Suomeen, esiteollisesti valmistettavien puutalojen varhaisvaiheista sekä amerikkalaisen elokuvan yhteyksistä suomalaiseen modernismiin 1930-luvulla. Graafinen suunnittelu Salla Kiehelä Selaa kirjaa

Tekijä: Elina Standertskjöld
Sivumäärä: 95
Kuvitus: 86 kuvaa
Julkaisuvuosi: 2010
ISBN: 978-952-5195-36-1
Kieli: englanti
Julkaisija: Suomen rakennustaiteen museo
Hinta: 14,00 €

Takaisin »