MYYTÄVÄT JULKAISUTSUOMEN RAKENNUSTAITEEN MUSEO 1956-2006FINLANDS ARKITEKTURMUSEUM 1956-2006 MUSEUM OF FINNISH ARCHITECTURE 1956-2006

Suomen rakennustaiteen museo on maailman vanhimpia arkkitehtuuriin erikoistuneita museoita. Täyttäessään tänä vuonna 50 vuotta museo on julkaissut juhlakirjan. Historiikkiosan kirjoittaja on Eija Rauske. Sitä täydentää liiteosan näyttely-, julkaisu-, henkilökuntaluettelo sekä tiedot luottamuselimistä. Juhlaesseen on kirjoittanut arkkitehti Juhani Pallasmaa, otsikkonaan Arkkitehtuurin todellisuus ja ihanteet. Artikkeliosan muut kirjoittajat ovat Severi Blomstedt, Timo Tuomi ja Timo Keinänen. Petra Ceferinin artikkeli käsittelee Suomi-brändin syntyä ja museon osuutta siinä. Toimittaja Kristiina Paatero, graafinen suunnittelu Jouni Kaipia ja Jussi Salmivuori. Teksti suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä. Ruotsin käännös Camilla Ahlström-Taavitsainen, englanninkäännös Jyri Kokkonen.


Sivumäärä: 222
Kuvitus: Runsas kuvitus
Julkaisuvuosi: 2006
ISBN: 952-5195-23-6
Kieli: Suomi, ruotsi, englanti
Julkaisija: SRM
Hinta: 25,00 €

Takaisin »