MYYTÄVÄT JULKAISUTPANKKIEN ARKKITEHTUURIAARTEITA. PIIRUSTUKSIA NORDEAN KOKOELMASTA

Nordea Pankki lahjoitti toukokuussa 2008 Rakennustaiteen museolle merkittävän piirustuskokoelman, joka käsittää 53 arkkitehtuuripiirustusta vuosilta 1832–1928. Kirjassa kerrotaan Nordean arkkitehtuuripiirustuskokoelman synnystä lukuisten pankkifuusioiden myötä ja esitellään kokoelman kaikki piirustukset värikuvina. Pääosa kokoelman yli kahdestakymmenestä kiinteistöstä sijaitsee Helsingissä, mutta siihen kuuluu suunnitelmia myös mm. Hämeenlinnaan, Turkuun ja nykyisen rajan taakse Viipuriin. Tekijät ovat yksittäisiä arkkitehteja, arkkitehtitoimistoja ja rakennusmestareita. Kokoelman helmiä ovat Theodor Höijerin ja Armas Lindgrenin taidokkaat vesiväripiirustukset. Pankkisuunnitelmista merkittävin on Onni Törnqvistin (Tarjanne) käsialaa oleva Kansallis-Osake-Pankin pääkonttorin julkisivupiirustus. Kirjassa julkaistaan myös Erkki Vanhakosken artikkeli arkkitehtuurigrafiikan vaiheista sekä luodaan katsaus Suomen varhaiseen pankkiarkkitehtuuriin, jota esitellään mustavalkokuvin. Graafinen suunnittelu Salla Bedard.

Tekijä: Eija Rauske
Sivumäärä: 152
Kuvitus: mustavalko- ja värikuvitus
Julkaisuvuosi: 2009
ISBN: 978-952-5195-33-0
Kieli: suomi
Julkaisija: Suomen rakennustaiteen museo
Hinta: 18,00 €

Takaisin »