ICAM (International Confederation of Architectural Museums)

Arkkitehtuurimuseoiden kansainvälinen yhteistyöelin ICAM perustettiin Suomen rakennustaiteen museon (nyk. Arkkitehtuurimuseo) aloitteesta 22.-25.8.1979 Helsingissä pidetyssä kokouksessa, johon osallistui edustajia 27:stä arkkitehtuuria tallentavasta ja esittelevästä laitoksesta. Nykyisin ICAMissa on runsaat sata yhteisöjäsentä ja muutama henkilöjäsen. Arkkitehtuurimuseoiden ja -gallerioiden ohella ICAMiin kuuluu museoiden arkkitehtuuriosastoja, arkistoja, yliopistojen laitoksia, ministeriöitä ym. Viime vuosina ICAMin sisälle on muodostunut alueellisia yhteistyöorganisaatioita, esimerkiksi ICAMNord, jonka puitteissa Pohjoismaiden ja Viron arkkitehtuurimuseoiden edustajat tapaavat toisiaan ja tekevät yhteistyötä erilaisten projektien muodossa.

www.icam-web.org