SÄÄTIÖN HALLITUS 2016

Johtaja, strateginen design Marco Steinberg, pj
Arkkitehti Samuli Miettinen, vpj.
Professori Pirjo Sanaksenaho
Tutkimusjohtaja ETLA Mika Maliranta
Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen
Amanuenssi Petteri Kummala
Professori, arkkitehti Hennu Kjisik
Kent Martinussen (DAC)
Helsingin kaupunkisuunnittelun virastopäällikkö Mikko Aho