SÄÄTIÖN HALLITUS 2016

Johtaja, strateginen design Marco Steinberg, pj
Arkkitehti Samuli Miettinen, vpj.
Kulttuurineuvos Tuula Arkio
Tutkimusjohtaja ETLA Mika Maliranta
Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen
Amanuenssi Petteri Kummala
Professori, arkkitehti Hennu Kjisik
Arkkitehti Riina Palva
Helsingin kaupunkisuunnittelun virastopäällikkö Mikko Aho