HALLINTO

Hallitus
Edustajisto
Valiokunnat

Arkkitehtuurimuseota ylläpitää itsenäinen säätiö, Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr – Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum sr, jonka tarkoituksena on Suomen rakennustaiteen edistäminen, vaaliminen ja tukeminen. Toimintavaransa museo saa pääosin valtionapuna.

Museon hallintoelimet ovat edustajisto, johon kuuluu 18 viranomaisten, korkeakoulujen, laitosten ja yhdistysten valitsemaa jäsentä sekä hallitus, johon kuuluu 7 jäsentä. Edustajiston ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Museosäätiön edustajisto valitsee hallitukseen neljä jäsentä, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA kaksi ja henkilökunnan kokous yhden. 

Hallitus nimeää vuosittain valiokunnat museon toimintayksiköiden tueksi.

Arkkitehtuurimuseon säätiön säännöt ovat luettavissa täällä.