ELIEL SAARISEN PERINTÖ
 
Saarisen elämäntyö museokokoelmana
 
Arkkitehtuurimuseolla on erityinen suhde Eliel Saariseen: Arkkitehtiliitolle vuonna 1952 lahjoitettu Eliel Saarisen kokoelma antoi alkusysäyksen museon perustamiselle. Siitä muodostui vuonna 1956 perustettavan museon alkupääoma ja tärkein yksittäinen kokoelma.
 
Vuosien mittaan on kotimaasta vähin erin saatu Saarisen piirustuksia lisää sekä lahjoituksina että ostoina. Myös systemaattisen etsinnän myötä on kokoelma kasvanut ja sisältää nyt yli 500 piirustusta, mukaan lukien Gesellius, Lindgren, Saarinen -toimiston työt.
 
Lue Eliel Saarisesta tarkemmin museon arkkitehtitietokannasta
 
Takaisin kampanjan pääsivulle
 

Polyteknillisen opiston arkkitehtivuosikurssi 1893:
Armas Lindgren, Eliel Saarinen, Albertina Östman ja Herman Gesellius.
kuva: C.P. Dyrendahl / Museovirasto