SÄÄTIÖN EDUSTAJISTO 2016–2018
 
Suomen Museoliitto: Museopalvelujohtaja Olli Immonen
 
Valtion rakennustaidetoimikunta: Arkkitehti Ilkka Halinen
 
Ulkoasiainministeriö:Kiinteistöjohtaja Hanni Sippo
 
Ympäristöministeriö: Erityisasiantuntija Tuija Mikkonen
 
Senaatti-kiinteistöt: Asiakaspäällikkö Jari Auer
 
Museovirasto: Yli-intendentti Ulla Salmela
 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto: Professori Anna-Maija Ylimaula
 
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos:
Professori Olli-Paavo Koponen
 
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos: lehtori Aimo Nissi
 
Helsingin kaupunki: Museonjohtaja Tiina Merisalo
 
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry: Toiminnanjohtaja Tove Ekman
 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.: Toimitusjohtaja Miimu Airaksinen
 
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry: DI Juha Valtari, Ramboll
 
Suomen Taideteollisuusyhdistys ry: Viestintäasiantuntija Anne Veinola
 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: Professori Pihla Meskanen
 
Rakennustaiteen seura ry: Puheenjohtaja Timo Tuomi
 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta: arkkitehtiylioppilas Noora Laak