SÄÄTIÖN EDUSTAJISTO 2019–2021
 
Valtion rakennustaidetoimikunta: Arkkitehti Ilkka Halinen, puheenjohtaja
 
Ulkoasiainministeriö: Kiinteistöjohtaja Hanni Sippo, varapuheenjohtaja
 
Ympäristöministeriö: Arkkitehti Niina Kilpelä
 
Senaatti-kiinteistöt: Asiakaspäällikkö Jari Auer
 
Museovirasto: Arkkitehti Helena Hirviniemi
 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto: Professori Anna-Maija Ylimaula
 
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos: Iida Kalakoski
 
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos: Arkkitehti Tuomas Siitonen
 
Helsingin kaupunki: Museonjohtaja Tiina Merisalo
 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.: Toimitusjohtaja Miimu Airaksinen
 
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry: Toimitusjohtaja Kari Seitaniemi
 
Suomen Taideteollisuusyhdistys ry: Viestintäasiantuntija Anne Veinola
 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: Arkkitehti Jorma Mukala, varapuheenjohtaja
 
Rakennustaiteen seura ry: Arkkitehti Mikko Mälkki
 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta: Arkkitehtiylioppilas Sofia Juntunen
 
Alvar Aalto -säätiö: Markus Alanen
 
Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi yhteisesti: Professori Kirsi Saarikangas