DOCOMOMO

DOCOMOMO (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and neighbourhoods of the Modern Movement) on 1989 perustettu kansainvälinen modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestö. Järjestöön kuuluu työryhmiä yli 40 maasta, myös Suomesta.

Suomen DOCOMOMO-työryhmä toimii modernismin arkkitehtuurin asiantuntijaorganisaationa. Sen jäseninä on sekä korkeakouluja, museoita ja kuntia, että yksityisiä henkilöitä. Työryhmä järjestää modernin arkkitehtuurin teemakävelyjä, pitää esitelmiä ja tukee alansa julkaisutoimintaa. Ryhmällä on myös edustaja ympäristöministeriön asettamassa rakennussuojelulain uudistamista valmistavassa työryhmässä.

Keskeinen osa Suomen DOCOMOMO-työryhmän tiedotus- ja valistustehtävää on merkittävien arkkitehtuuri- ja ympäristökohteiden valikoiman ylläpitäminen. Valikoimassa on tällä hetkellä yli 60 kohdetta ja kokonaisuutta. Niitä esittelevä, runsaasti kuvitettu julkaisu Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa on saatavilla mm. museon kirjakaupasta. Työryhmä tarkentaa ja laajentaa kohdevalikoimaa jatkuvasti.

Kansainvälisen DOCOMOMO:n sekä Suomen työryhmän toiminta on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille.

www.docomomo.com
www.docomomo-fi.com