Valoväylä-teltta esillä Didrichsenin taidemuseon tiloissa syksyllä 2016. Kuva Susanna Lehtinen.

 

Arkkitehtuurin löytölaatikon matka Suomen ympäri

 
Arkkitehtuurin löytölaatikko toteuttaa lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvatusta uusin, innovatiivisin keinoin sekä kokeilemiseen ja kokemiseen aktivoivalla, löytämisen riemua tukevalla tavalla. Löytölaatikko eli tuttavallisemmin Löytis matkustaa eri puolilla Suomea vuoden ajan. Löytis lähti liikkeelle syyskuussa 2016 ja kierto-ohjelma täyttyi nopeasti vuoden 2017 syyskuulle asti.
 
Syksyn 2016 aikana Löytis on käynyt kiertänyt peruskouluissa Hyvinkäällä, Turussa ja Espoossa, Didrichsenin ja Aineen taidemuseoissa ja Päivölän opistossa. Tänä vuonna 2017 Löytis nähdään Oulussa, Kotkassa, Lappeenrannassa, Toijalassa ja Lempäälässä Pirkanmaalla, Vaasassa, Lohjalla, Pälkäneellä ja Juvalla. Mukana on peruskoulujen ja museoiden lisäksi myös kirjastoja.
 
Arkkitehtuurin Löytölaatikon sisältö on suunniteltu ja muotoiltu Arkkitehtuurimuseon, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun sekä Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan ja Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden poikkitieteellisenä projektina.
 
Valoväylä-telttarakenteen suunnittelivat arkkitehtiylioppilaat Iida Ylinen, Maija Pelkonen ja Kristiina Heikura sekä kasvatustieteiden ylioppilas Daisy Öster.
 
Suunnittelun lähtökohtia ovat lapsikeskeisyys, joustavuus ja muunneltavuus tilanteen mukaan. Löytölaatikko on katseenkestävä, inspiroiva, innostava ja mielenkiinnon herättävä kokonaisuus. Täältä lisätietoa sisällöstä.

 

Ensimmäiset kokemukset ja palautteet ovat olleet positiivisia ja kannustavia: Löytistä on pidetty kauniina ja laadukkaana, ja se on tarjonnut niin oppilaille kuin opettajillekin oivalluksia Valoväylän kokoamisen ohessa.
 
Arkkitehtuurin Löytölaatikko Kasvattajan opas -julkaisusta jokainen ohjaaja, opettaja tai taidekasvattaja voi poimia keinoja rakennetun ympäristön lähestymiseen arkkitehtuurikasvatuksellisesta näkökulmasta. Oppaassa kerrotaan, mitä arkkitehtuurikasvatus on, ja miksi on niin tärkeää oppia katsomaan elinympäristöään uudella tavalla.

Mainingin koulun oppilaat kokoavat Valoväylä-teltan rankaa. Kuva Päivi Kakko.


Mainingin koulun oppilaat kokoavat Valoväylä-teltan rankaa. Kuvat Päivi Kakko.
 

Lisätietoja 

tutkija Eriika Johansson, 045 7731 0489
eriika.johansson(a)mfa.fi