ARKKITEHTUURIKILPAILUT

Suomessa on järjestetty arkkitehtuurikilpailuja 1800-luvun lopulta lähtien. Museon arkistoon on tallennettu sekä kuvia kilpailuehdotuksista että kilpailuihin liittyviä asiakirjoja, kuten ohjelmia ja tuomariston pöytäkirjoja. Suurin osa materiaalista on saatu Suomen Arkkitehtiliiton kautta. Ensimmäiset kilpailut, joista kokoelmassa on aineistoa, ovat 1870-luvulla järjestetyt Helsingin nykyisen Johanneksen kirkon ja Kirurgisen sairaalan kilpailut.
Museon piirustuskokoelma sisältää jonkin verran arkkitehtien alkuperäisiä kilpailuehdotuksia.

Kilpailuasiakirjoja ja ehdotuksista otettuja piirustuskopioita voi tutkia arkistossa ja niistä saa tarvittaessa kopioita. Asiakirjoja ei lainata.

Yhteyshenkilö: Arkistonhoitaja Elina Standertskjöld
puh. +358 45 7731 0477
etunimi.sukunimi@mfa.fi