ARK'16-ekskursio 2018
Aalto-yliopiston toisen vuoden arkkitehtiopiskelijoiden opintomatka Kataloniaan ja Baskimaahan

 
Opiskelijanäyttely Arkkitehtuurimuseon portaikossa 3.10.–14.10.
 
Arkkitehtuurimuseon yhteistyö arkkitehtiopiskelijoiden kanssa jatkuu. Museon portaikossa avautuu Opi museossa -viikolla opiskelijanäyttely, joka esittelee Aalto-yliopiston arkkitehti- ja maisema-arkkitehtiopiskelijoiden opintomatkan satoa.
 
Toisen opiskeluvuoden aikana toteutettava opintomatka suuntautui tänä vuonna Espanjaan. Matkan tarkoituksena oli tutustua kansainvälisesti merkittäviin arkkitehtuurikohteisiin keskustellen ja kokemuksia jakaen. Edustivatko kohteet opiskelijoista hyvää arkkitehtuuria? Millaiset asiat vaikuttivat siihen, miten onnistuneeksi rakennus koettiin? Opettajina matkassa olivat professori Jenni Reuter ja arkkitehdit Tuomas Siitonen, Maiju Suomi ja Anssi Kankkunen.